УДК 339.972

Ю.Г. АБСАЛЯМОВА, студентка, НТУ «ХПІ», Харків,

О.В. РЕУЦЬКА, студентка, НТУ «ХПІ», Харків,

І.А. ЧЕКМАСОВА, канд. техн. наук, доцент, НТУ «ХПІ», Харків.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ НАСЛІДКІВ ВВЕДЕННЯ

ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ НА РОБОТУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Сделан анализ влияния последствий введения Налогового кодекса на деятельность малого бизнеса. Рассмотрено несколько публикаций, в которых освещена данная тема, приведены расчеты в качестве примеров. Процесс выбора системы налогообложения происходит в зависимости от вида деятельности предпринимателя, в результате чего зависит дальнейшее развитие в данном направлении.

Проведено аналіз впливу наслідків введення Податкового кодексу на роботу малого бізнесу. Розглянуто декілька публікацій, в яких висвітлюється ця тема, наведено розрахунки в якості прикладів. Процес вибору системи оподаткування проводиться виходячи з виду діяльності підприємця, внаслідок чого залежить подальший розвиток у данному напрямку.

The analysis of influence of consequences of entering the Tax code on the small business activity is carried out. Several publications are viewed, that open this topic. Calculations as an example are made. The process of choosing the taxation system is carried out according to the type of business activity, as a result from which, the forward development in this sphere is depended on.

Актуальність. Введення Податкового кодексу в Україні повинно було позитивно вплинути на ефективність оподаткування бізнесу. Проте, деякі статті нового документу породили різке незадоволення представників малого бізнесу, що призвело до протиріч серед підприємців. Підприємці, котрі виступали по всій країні проти Податкового кодексу, отримали лише часткову перемогу. Згідно даних Держкомпідприємництва в Україні, до недавнього часу, працювало 1,2 млн. приватних підприємців. У зв’язку з введенням в дію нового Податкового кодексу значно скоротиться кількість приватних підприємців, що може негативно вплинути на економіку України [3].

Мета. Проаналізувати вплив наслідків введення Податкового кодексу на діяльність підприємств малого бізнесу, що є дуже актуальним на сьогоднішній день.

Аналіз останніх досліджень. Обговорення проекту Податкового кодексу, а згодом, і прийняття його Верховною Радою визвало відгуки в друкуванні, Інтернеті та на телебаченні. З січня для єдиноподатківців вступили в дію такі зміни: доплати до Пенсійного фонду та «соцстрах» усунули та замінили Єдиним соціальним внеском (ЄСВ), який і складає тепер основну частку витрат підприємця [3]. На різних прес-конференціях учасники виражали свою думку щодо серйозної небезпеки для малого бізнесу в Україні у зв’язку з введенням Податкового кодексу: з одного боку, систему єдиного оподаткування Верховна Рада поки залишила без змін, але постановила вирішити її долю протягом найближчих двох місяців шляхом прийняття окремого закону. Бажаючих відкрити новий бізнес стало в два рази менше, а підприємці зі стажем уходять в тінь. Новий Податковий кодекс відчутно вдарив по малих підприємцях. Руйнуються налагоджені зв’язки, знижується рівень доходів, люди втрачають роботу[8]. Відбуваються зловживання, з боку податкових органів, які отримали широкі повноваження [10]. Чиновники адміністрації В.Ф. Януковича затверджують, що зменшуючи кількість малого бізнесу, який сплачує невеликий щомісячний податок (30-50 $) и не вносить грошей до Пенсійного фонду, сподіваються витягнути половину тіньової економіки та заповнити державну казну [1].

Освітлення та вирішення проблеми. Введення Податкового кодексу негативно вплинуло на бізнес:

1.  Проблеми пов’язані з єдиним податком. По оцінкам експертів слід очікувати дискримінацію підприємців та підприємств, які працюють на єдиному податку. Спочатку, система сплати та розподілення єдиного податку була наступною. Наприклад, підприємець сплачував за максимальною ставкою, тобто, 200грн в місяць. Все, що йому потрібно було зробити – до 20 числа кожного місяця, відвідати банк і перевести ухвалену суму за реквізитами податкової інспекції того району, в якому зареєстрований «єдинщик». Після цього, розподіленням податку займалось Держказначейство, яке 43% сплаченої суми (тобто 86грн) переводило в місцевий бюджет, 42% (84грн) – до Пенсійного фонду та інші 15% (30 грн.) до Фонду обов’язкового страхування на випадок безробіття. В липні 2010 року парламент зробив перший крок до збільшення навантаження на підприємців та ввів щомісячну доплату до ПФ – 33,2% від суми мінімальної зарплати. В результаті, підприємцям, незалежно від ставки податку, довелося кожний місяць додатково спонсорувати бюджет на суму вище ніж 200 грн. З січня 2011 року вступили в дію чергові зміни: ставка ЄСВ, якою замінили доплати до ПФ та «соцстрах» складає 34,7% згідно з Законом «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». В цю суму увійдуть 42% до ПФ та 15% в «соцстрах», які раніше були частиною суми єдиного податку. Але тепер уплати до цих фондів будуть «виокремлюватися» не зі ставки податку, а розраховуватись окремо. Базою для розрахунку ЄСВ є мінімальна зарплата (з 1 січня 2011 року вона складає 941 грн.). Рахуємо: 941грн*34,7% = 327грн. Це і є та сума, яку окрім 43% ставки єдиного податку повинен сплачувати підприємець. Тобто, якщо раніше «єдинщик» віддавав державі максимум 200 грн. в місяць, то зараз його платежі виросли до 413 грн. (86 грн. податковій і 327 грн. – до ПФ, який буде займатися адмініструванням єдиного соцвнеску). Максимально підприємець буде віддавати до бюджету суму в 14,1 тис. грн. Але це за умови, що він добровільно та за власної ініціативи буде сплачувати не мінімальний, а граничний розмір ЄСВ, який складає 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (його розмір дорівнює мінімальній зарплаті та складає до 31 березня 941 грн.). Крім того, Держказначейство розподілом бюджетних грошей більше на займається і цей процес покладений на плечі підприємців. Відтепер «спрощенці» самостійно 43% ставки єдиного податку сплачують на користь податківців, а решту 57% – до ПФ як частину ЄСВ. В результаті, якщо раніше «спрощенець» сплачував 200 грн., то зараз для нього мінімальна сума бюджетних платежів буде в 2 рази більшою – 413 грн., а максимальна – в 71 раз більше або 14,2 тис. грн. Та по мірі зростання зарплати, а також прожиткового мінімуму, витрати підприємця також будуть збільшуватись [2].

2.  Зарахування витрат на прибуток – загострення відношень між підприємцями. Створюється штучний та шкідливий для економіки в цілому й особливо для малого бізнесу бар’єр між єдинщиками та підприємцями, які працюють за загальною схемою оподаткування. Частина цих підприємців відмовиться працювати з підприємствами-фізособами і малими підприємствами, які працюють на ЄП, а інша буде здійснювати її за допомогою схем, які дозволяють максимально ухилятися від оподаткування. З введенням Податкового кодексу вступають в дію обмеження для підприємств, які працюють за загальною системою оподаткування, можливість відносити до валових витрат оплати за договорами з платниками єдиного податку. Зміни в ПК, які потребують зараховувати витрати з єдинщиками на прибуток (а з прибутку потрібно платити 25% податок), відобразяться на роботі спрощенців, які можуть втратити партнерів по бізнесу. В економіці буде створено своєрідне «гетто малого бізнесу», в якому його представники вимушені будуть працювати самі з собою, та на відміну від підприємств, які знаходяться на загальній системі оподаткування, не зможуть приймати участі в тендерах на виконання робіт та надання послуг. Одночасно, це ще більше знесилить і без того слабку економіку, зменшить кількість малих підприємств, збільшить безробіття і тіньозацію економіки [2].

3.  Проблеми пов’язані з веденням звітності. Ускладнення бухгалтерського обліку в малому бізнесу спричинить збільшення кількості ненавмисних або спеціально спровокованих податковою порушень та відповідних штрафних санкцій. В свою чергу, це призведе до додаткового зменшення числа підприємців-ФО і малих підприємств. Протягом перших півроку-року після вступу Податкового кодексу в дію діяльність припинять від 100 до 300 тис. підприємців-ФО і малих підприємств. Крім того механізм обов’язкового застосування касового апарату, згідно ПК, зробить бухгалтерський облік в малому бізнесі нагромадженим, заплутаним, дорогим для значного числа підприємців за рахунок збільшення бухгалтерської та інших звітностей [2].

4.  Позбавлення сплати ПДВ. Податковий кодекс позбавив суб’єктів підприємницької діяльності (СПД) права сплачувати ПДВ. Підприємствам стало невигідно мати з ними справу, оскільки ту суму ПДВ, яку раніше сплачував СПД, зараз повинно сплачувати підприємство (20% зі суми договору). В результаті підприємці-єдиноподатківці фактично залишилися без роботи [2].

5.  Проблеми пов’язані з перевірками податкової інспекції. Збільшені, зроблені більш жорсткими та репресивними повноваження і форми діяльності державної податкової інспекції. Не дивлячись на те, що найбільш дискримінаційні статті після зауваження Президента з Кодексу були усунені, неприпустимі права податкової на перевірки залишилися без змін (ст.75). Найбільш небезпечною для бізнесу є стаття 80, яка дозволяє податківцям проводити перевірки без попереднього повідомлення. Основи такої перевірки являються антиконституційними та суперечать багатьом іншим діючим законам. Наприклад, така перевірка може бути організована не в результаті відповідних слідчих та судових рішень, а лише на базі «підозри» тих чи інших державних органів відносно законності діяльності підприємця або підприємства, або дзвінка ображеного споживача [2].

Приймаючи до уваги негативні наслідки вимог Податкового кодексу по відношенню до малого бізнесу, які можуть спричинити закриття підприємств і, як наслідок цього, безробіття, на наш погляд, одним з виходів може бути укрупнення малих підприємств. В такому випадку, підприємці, об’єднавшись та зареєструвавши Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), можуть наняти одного бухгалтера на всіх, але при цьому ціни на товари та послуги цих ТОВ будуть вище, ніж до прийняття ПК, так як, росте собівартість, яка тепер і включає адміністративні витрати [4].

Законодавство передбачає два способи оподаткування ТОВ [5]:

1)  Загальна система оподаткування ТОВ – 23% податок з бази (ставка буде зменшуватися до 16% до 2014 року), база оподаткування ТОВ – різниця доходів і витрат, загальні правила обліку та звітності для товариства з обмеженою відповідальністю, можливість переходу ТОВ на сплату ПДВ, застосування касового апарату в роботі з готівкою.

2)  Спрощена система оподаткування ТОВ – ставка податку від 6%+ПДВ до 10% від суми виручки (виручка – весь дохід в касі товариства з обмеженою відповідальністю, враховуючи суми в рамках договорів комісії), річна виручка ТОВ не більше 1 млн. грн. у рік, звітність спрощена (раз у квартал), відсутність касового апарату (за виключенням певних видів діяльності), в штаті ТОВ не більше ніж 50 чоловік у рік (середньостатистична величина).

Порівняльна характеристика наведена в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльна таблиця способів оподаткування ТОВ в Україні [5]

Умови

Загальна система

Спрощена система 6%+ПДВ

Спрощена система 10%

1

2

3

4

Ставка податку

23% від бази(поступове зниження до 2014 року 16%) оподаткування ТОВ (база розраховується з дохід мінус витрати)

6%+ПДВ 20% від виручки (без урахування різниці доходів і витрат)

10% від виручки ТОВ (без урахування різниці доходів та витрат)

Ведення обліку

Загальна система обліку ТОВ

Спрощена + урахування ПДВ

Спрощена

Звітність

Декларація з податку на прибуток подається раз у квартал. Місячний єдиний соцвнесок. Щомісячна звітність з ПДВ.

Щомісячна звітність з ПДВ. Місячний єдиний соцвнесок. Звіт подається раз у квартал

Звіт подається раз у квартал Місячний єдиний соцвнесок.

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

Обмеження

за видами діяльності

Відсутні обмеження для ТОВ

Діяльність ТОВ з торгівлі ЛГ та тютюновими товарами, ПММ, виробники подакцизних товарів, які здійснюють господарчу діяльність, пов’язану з експортом, імпортом і оптовою та роздрібною торгівлею под.акцизних ПММ (пально-мастильні матеріали), ігровий бізнес, обмін валют, добування та виробництво дорогоцінних металів и дорогоцінних каменів, оптову та роздрібну торгівлю промвиробами з дорогоцінних металів, що підлягають ліцензуванню.

Обмеження

за кількістю

робітників

Відсутні

Не більше 50 осіб в штаті ТОВ за рік

Обмеження розміру виручки

Відсутні

Не більше ніж 1 млн. грн. на рік

Перелік податків і додаткових зборів

 – ПДВ;

 – Акцизний збір;

 – торговий патент;

 – ЄСВ (біля 37% від загального фонду заробітної плати);

 – митні збори;

 – плата (податок) на землю;

 – інші, згідно з законодавством України. Утримання з заробітної плати співробітників.

 – ЄСВ (біля 37% від загального фонду заробітної плати);

 – утримання

з заробітної плати;

 – ПДВ.

 – ЄСВ (біля 37% від загального фонду заробітної плати);

 – утримання

з заробітної плати.

Обмеження

за розрахунками

Готівковий, безготівковий, бартер.

Готівковий, безготівковий

Реєстрація

платником ПДВ

Обов’язково при перевищенні виручки 300 тис. грн. за попередній рік, або добровільний порядок реєстрації ТОВ платником ПДВ.

Обовязково

Неможливо

Касовий апарат

Обовязково при

розрахунку готівкою

Не обов’язково для усіх ТОВ окрім, підприємств торгівлі (не особистого виробництва) і громадського харчування.

Згідно даним в таблиці можна зробити висновок, що підприємець сам вибирає вид оподаткування в залежності від виду діяльності.

Розрахуємо два способи оподаткування ТОВ на конкретному прикладі.

 

 

Загальна система оподаткування [6]:

Річна виручка = 1 000 000 грн.

ПДВ(20%) = 1 000 000*20% = 200 000 грн.

Валовий дохід за відрахуванням ПДВ складає 1 000 000 – 200 000 =

= 800 000 грн.

Матеріальні витрати складають 200 000 грн.

Витрати на оплату праці в рік, тобто ФЗП складає 338 760 грн. (30 чоловік*941 грн. (мінімальна заробітна плата)*12 місяців)

ЄСВ = 37% від ФЗП, тобто 338 760*37% = 125 341 грн.

Оподатковуваний прибуток після вирахування всіх витрат дорівнює 800 000 – 200 000 – 338 760 – 125 341 = 135 899 грн.

Податок на прибуток складає 23% від 135 899, тобто 31 256, 77 грн.

Чистий прибуток дорівнює 135 899 – 31 256, 77 = 104 642,23 грн.

В цій системі ще враховуються різні додаткові збори та податки, які слід вираховувати, такі як: акцизний збір, торговий патент, митні збори, плата за землю та інші збори згідно з законодавством України.

Спрощена 6% +ПДВ система оподаткування [6]:

Річна виручка = 1 000 000 грн.

ПДВ(20%) = 1 000 000*20% = 200 000 грн.

Валовий дохід за відрахуванням ПДВ складає 1 000 000 – 200 000 = 800 000 грн.

Ставка податку 6% від виручки = 6%* 800 000 = 48 000 грн.

Дохід за вирахуванням податку = 800 000 – 48 000 = 752 000 грн.

Матеріальні витрати складають 200 000 грн.

Витрати на оплату праці в рік, тобто ФЗП складає 338 760 грн. (30 чоловік*941 грн. (мінімальна заробітна плата)*12 місяців)

ЄСВ = 37% від ФЗП, тобто 338 760*37% = 125 341 грн.

Прибуток складає 752 000 – 200 000 – 338 760 – 125 341 = 87 899 грн.

Висновки та перспективи подальшого розвитку. Згідно до розрахунків, які були наведені в якості прикладу, які-небудь поради та рекомендації щодо вибору підприємцем системи оподаткування надавати недоречно, тому можна зробити висновок: при загальній системі оподаткування при збільшенні витрат, сума податку на прибуток зменшується, а в спрощеній системі оподаткування сума податку на прибуток не залежить від витрат. Якщо підприємець займається малорентабельним видом діяльності (доходи практично дорівнюють витратам) та має багато робітників, у зв’язку з чим єдиний податок сплачувати невигідно, а також, якщо річна виручка перевищую мільйон гривень і підприємець займається тими видами діяльності, які заборонені в спрощеній системі оподаткування, то в таких випадках слід обирати загальну систему оподаткування [7].

Існує страх, що країна може позбавитися і так дуже невеликого прошарку приватних підприємців, чий внесок в український ВВП знижується з року в рік, а в 2010 впав з 16% до 10%. Ця цифра мізерна порівняно з аналогічними показниками в країнах ЄС, США, Китаї, де частка малого та середнього бізнесу в ВВП країни перевищую 50%. Економіка Німеччини, котра виробляє 30% ВВП всього ЄС, своїм успіхом зобов’язана саме малому бізнесу, там говорять: Банк може тріснути, а маленька пивоварня завжди знайде свого клієнта [9].

Список літератури: 1. Налоговый кодекс Украины: позитивные и негативные последствия (Financial Times). – http://www.prostobiz.ua// режим доступу. 2. Податковий кодекс України. 3. Finforum. – http://finforum.org/page/index.html/_/economics/malyj-biznes-stremitelno-ischezajet-posledstvija-novogo-nk-r5000// режим доступу. 4. Финансовый обзор – http://www.finobzor.com.ua/nalogoviy_kodeks// режим доступу. 5. Юридический супермаркет: Налогообложение ООО в Украине – http://www.juridicheskij-supermarket.ua// режим доступу. 6. ПСБУ 16 «Расходы». 7. Выбор системы налогообложения ООО в Украине – www.ntsconsult.com.ua// режим доступу. 8. Газета по-киевски, № 23, 4 февраля 2011. 9. Корреспондент, № 4, 4-10 февраля 2011. 10. Финансы Украины – журнал Фокус от 11 февраля 2011 г. – http://news.finance.ua// режим доступу.

Надійшла до редколегії 15.02.11