Всеукраинские Олимпиады ХПИ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Вниманию абитуриентов!

Национальний технический университет «Харьковский политехнический институт» пришлашает принять участие

в  олимпиаде НТУ «ХПИ», которая проходит в рамках Всеукраинских олимпиад для профессиональной ориентации абитуриентов на основе полного общего среднего образования по естественно-математическим и инженерно-технических специмльностям:

101 Екологія

Дата та місце проведення:

І тур (дистанційний) 20.03.17 р. — 31.03.17 р.

ІІ тур (очний) 23.04.2017 р.

ОЛІМПІАДИ:

 • Українська мова та література

 • Математика

 • Фізика

 • Хімія

 • Біологія

 • Історія України

  Англійська мова

105 Прикладна фізика та наноматеріали
124 Системний аналіз
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
144 Теплоенергетика
145 Гідроенергетика
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
181 Харчові технології
185 Нафтогазова інженерія та технології
186 Видавництво та поліграфія
263 Цивільна безпека
273 Залізничний транспорт
274

Автомобільний транспорт

Олімпіади проходять у ДВА тури: дистанційний та очний.

 • До очного туру допускаються учасники, які набрали не менше 75 % балів.

 • Учасникам, які набрали в очному турі не менше 90% балів нараховується до 20 додаткових балів з одного конкурсного предмету.

Завдання для Всеукраїнських учнівських олімпіад НТУ “ХПІ” для абітурієнтів (1-й тур)

Відповіді необхідно присилати за адресою: admission@khpi.edu.ua