Молода вчена ХПІ — стипендіат Верховної Ради

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Старшому науковому співробітнику кафедри технічної електрохімії НТУ «ХПІ», кандидату технічних наук Антоніні Майзеліс присуджена премія Верховної Ради України.

Її робота «Принципи створення нових багатофункціональних електрохімічних технологій отримання мікро- і наноструктурованих матеріалів» — в числі двадцяти кращих проектів, представлених найталановитішими молодими вченими України в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік.

Мета проекту Антоніни Майзеліс — розробка фундаментальних принципів створення нових ресурсозберігаючих багатофункціональних електрохімічних технологій отримання мікро- і наноструктурованих матеріалів, які мають поліпшені функціональні властивості. Нові технології можуть застосовуватися в машинобудівній, хімічній промисловості, охороні навколишнього середовища та альтернативній енергетиці.

Премія присуджена Постановою Верховної Ради України №2503-VIII від 11.07.2018.

Довідка:

Премію Верховної Ради України вручають щорічно, починаючи з 2008 року (постанова) найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Всього встановлюється 20 премій у розмірі 20 тис. грн кожна, з метою «сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки, активізації участі талановитих молодих вчених у проведенні міждисциплінарних фундаментальних, прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок, інноваційному розвитку держави, підвищенню престижу наукового працівника та його ролі в суспільстві».

Премія призначена для молодих вчених, які отримали вагомі наукові досягнення при проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень, наприклад, відкрили раніше невідомі закономірності, нові наукові результати, розробили нові наукові теорії і концепції, отримали практичне підтвердження і (або) визнання в Україні та (або) за її межами; розробили нові засоби, пристрої, речовини і т.д.; створили нові об’єкти техніки, які за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід). Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня року проведення конкурсу має бути менше 35 років.