Етика, естетика та історія культури

Петутіна Олена Олександрівна Завiдувач кафедри

Петутіна Олена Олександрівна

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра етики, естетики та історії культури заснована 1977 р. Кафедрою керували доценти С.М. Шитова (1977-1978), В.П. Спiвак (1978-1979), В.О. Лозовий (1979-1985), О.П. Тарасова (1985-2005). З 2005 р. кафедру очолює канд. філос. наук, доц. О.О. Петутіна. Серед перших викладачiв-учених були доценти С.Б. Коган, I.П. Кужельна, І.О. Шудрик, С.М. Шитова, В.П. Спiвак, які визначили прiоритетнi напрямки кафедральних наукових досліджень, що пов’язані з розвитком моральної та естетичної культури майбутніх спеціалістів. Однією з основних складових діяльності колективу стала виховна робота. Великою популярністю користувались “клуби моральності” (доц. Ю.Д. Безрученко, I.П. Кужельна), зустрічі в гуртожитках, конференції, що проводились спільно з масовим відділом ЦТБ, тематичні екскурсії містом. Доц. кафедри В.М. Сухарева протягом багатьох років була художнім керівником університетського театру “Полiтехнiк”. У 90-ті роки викладачі кафедри читали декілька нормативних дисциплін та спецкурсів, успішно працювали в галузі гуманiтаризацiї вищої технічної освіти, розробки змісту i методики системного викладання гуманітарних наук.

Серед пріоритетних напрямків роботи кафедри – вдосконалення організації навчального процесу, методики та методології викладання дисциплін відповідно до нових нормативних документів, підготовка навчальних програм у зв’язку зі змінами в навчальних планах, методичних матеріалів для дистанційного навчання, а також пошук нових ефективних форм навчально-виховної роботи зі студентами та курсантами.

Запроваджені електронні курси з «Історії української культури», «Етики та естетики», «Релігієзнавства» для дистанційного навчання. Викладачами кафедри підготовлено базу даних тестових завдань для проведення моніторингу якості знань студентів з дисциплін «Історія української культури», «Етика ділових стосунків». Кафедра є базою для педагогічної практики студентів культурологічного факультету ХДАК та філософського факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Наукова діяльність кафедри спрямована на проведення наукових досліджень, участь викладачів кафедри в науково-практичних конференціях та семінарах, підготовку науковців вищої кваліфікації, залучення до науково-дослідної діяльності студентів НТУ «ХПІ». Викладачі кафедри – постійні учасники Сковородинівських, Соціологічних та Педагогічних читань, члени товариств «Філософська освіта» та «Харківського історико-філологічного товариства».

Один з основних напрямків роботи – організація та участь у міжвузівських, регіональних та міжнародних наукових конференціях. Серед них – міжнародна науково-практична конференція «Переяславська Рада, її історичне значення та перспективи розвитку східнослов’янської цивілізації», Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD), Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес».

Викладачі працюють з 2500 студентами на денному відділенні та із 1000 – на заочному та дистанційному.

Науковi напрямки

Наукова діяльність кафедри спрямована на проведення наукових досліджень за комплексною темою: «Духовна культура України: історія та сучасність», участь викладачів в наукових конференціях та семінарах, підготовку науковців вищої кваліфікації, залучення до науково-дослідної діяльності студентів.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • немає