Обчислювальна техніка та програмування

Семенов Сергій Геннадійович Завiдувач кафедри

Семенов Сергій Геннадійович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування» факультету «Комп’ютерні та інформаційні технології» Національного технічного університету «ХПІ» заснована 1 вересня 1961 року. Організатором та першим завідувачем кафедрою був професор Васильєв Віктор Георгійович (1961-1974 рр.). З 1974 р. по 2014 р. кафедрою завідував заслужений працівник народної освіти України, професор Домнін Фелікс Аркадійович.

З вересня 2014 р. кафедру очолює доктор технічних наук Семенов Сергій Геннадійович. Наявність на кафедрі високо кваліфікованих викладачів з великим досвідом роботи, використання сучасних методів навчання, а також добре забезпечення кафедри сучасною обчислювальною технікою дозволяє випускати першокласних фахівців в області обчислювальної техніки. Перший випуск – 24 інженери, підготовлених кафедрою, відбувся в 1964 році. З тих пір кафедрою підготовлено понад 4 тисячі фахівців, зокрема близько 500 для 50 країн світу.

На кафедрі надається підготовка за всіма ступенями вищої освіти: бакалавр, фахівець, магістр за напрямком «Комп’ютерна інженерія», а також через аспірантуру та докторантуру готуються кадри вищої кваліфікації: кандидати і доктори наук. Кафедра готує фахівців для багатьох галузей народного господарства. Випускники кафедри працюють практично у всіх крупних містах України та у більш ніж 50 країнах світу. Основними споживачами наших випускників у Харкові є фірми, які розробляють апаратне та програмне забезпечення для українських та закордонних замовників, передові харківські підприємства: «ЕПАМ Системз», «NIX Solutions Ltd», «INSART», «TEAM Internacional Services, Inc», «ЗЕДФОРТ ГРУП», ТОВ СП «Монис», ТОВ «Валидио Украина», «Електронний мир», КП «Харківські теплові мережі», ВАТ «Укртелеком», АК «Харківобленерго», ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка», «ХТЗ», ДП «Завод ім. Малишева» і т.ін. Серед наших випускників є міністри, керівники крупних підприємств та інститутів, академіки, професори і доктори наук. Кафедра є передовою в Україні у галузях: – розробка систем управління локомотивами, дизель- та електропоїздами на основі сучасних технічних та програмних засобів обчислювальної техніки; – розробка інтелектуальних систем медичної діагностики; – розробка та впровадження вбудованих мікроконтролерних пристроїв та систем; – розробка віртуальних приладів, комплексів та лабораторій для навчання студентів; – розробка обчислювальних приладів та пристроїв для моделювання й програмування паралельних аналого-цифрових процесів. Впродовж багатьох років кафедра є співробітником з академічними інститутами та виробничими підприємствами, такими як: Інститут кібернетики НАНУ ім. В.М. Глушкова, Інститут неврології, психіатрії і наркології АМНУ, Інститут проблем моделювання в енергетиці. ім. Г.Є. Пухова НАНУ, ДП «Завод “Электротяжмаш”», ВАТ «Турбоатом», НДІ трансплантології та штучних органів Мінохоронздоров’я РФ (колишня назва – Інститут трансплантації органів і тканин АМН СРСР), Інститут медико-біологічних проблем РАН, Харківський університет повітряних сил ім. Івана Кожедуба, Державний університет ім. В.Г. Шухова (м. Білгород) та ін. Впродовж десяти років на кафедрі проводяться Всеукраїнські олімпіади по системному програмуванню, а також олімпіади по інформатиці серед школярів харківського регіону. Випускники, що успішно закінчили навчання на кафедрі, мають можливість працевлаштування за фахом. Рівень освіти студентів дозволяє їм на старших курсах вирішувати проблеми тимчасового працевлаштування за фахом.

Кафедра готує фахівців з спеціальностей: – комп’ютерні системи та мережі – 8.05010201 (бакалаври, фахівці, магістри); – системне програмування – 8.05010202 (бакалаври, фахівці, магістри); – спеціалізовані комп’ютерні системи – 8.05010203 (бакалаври, фахівці, магістри).

Напрями діяльності випускників: проектування та експлуатація комп’ютерних систем та мереж, пристроїв на базі мікроконтролерів, мікропроцесорів і МІКРО-ЕВМ; контроль та діагностика комп’ютерної техніки, захист інформації, забезпечення комп’ютерної безпеки; створення програмного забезпечення локальних та глобальних обчислювальних мереж; системи електронної комерції; системи мобільного зв’язку; адміністрування комп’ютерних мереж; розробка Web-додатків; проектування та експлуатація спеціалізованих комп’ютерних пристроїв та систем, зокрема в області медичної діагностики та залізничного транспорту; розробка систем контролю якості технологічних процесів; проектування та управління базами даних; комп’ютерна графіка та комп’ютерний дизайн.

Місця роботи випускників: інформаційно-обчислювальні центри; державні, сумісні та малі підприємства, банківські структури, фірми та компанії, в яких використовується комп’ютерна техніка, сучасні інформаційні технології та засоби комунікацій; підприємства радіоелектронної та електротехнічної промисловості, науково-дослідні організації; скрізь, де активно використовується комп’ютерні і інформаційні технології.

Науковi напрямки

Основними науковими напрямами кафедри ВТП є:

 • розробка програмного та апаратного забезпечення обчислювальних систем та мереж;
 • моделювання фізіологічних систем організму (системи гемодинаміки та макету штучного серця);
 • розробка методів та засобів обробки фізіологічних діагностичних сигналів (ЕКГ, РГ, ФКГ, СФГ, ЕЕГ та ін.) та побудова комп’ютерних діагностичних систем;
 • моделювання та оптимізація екосистеми (оцінка впливу несприятливих чинників навколишнього середовища на показники здоров’я);
 • моделювання та оптимізація технічних систем та розробка систем технічної діагностики;
 • розробка інформаційно-керованих систем на базі сучасної обчислювальної техніки для перших українських дизель-поїздів з тяговим асинхронним приводом;
 • дослідження в галузі штучного інтелекту;
 • обробка даних в єдиній інформаційній мережі систем спостереження (контроль повітряного простору України);
 • вдосконалення систем автоматизованого проектування засобів цифрової обчислювальної техніки;
 • розробка та впровадження вбудованих мікроконтролерних пристроїв та систем;
 • розробка віртуальних приладів, комплексів та лабораторій для навчання студентів;
 • розробка обчислювальних приладів та пристроїв для моделювання й програмування паралельних аналого-цифрових процесів.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Системне програмування
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи