Політичної історії

Ніколаєнко Віталій Іванович Завiдувач кафедри

Ніколаєнко Віталій Іванович

Сайт кафедри

Про кафедру

В 1990 році кафедра історії КПРС була перейменована в кафедру політичної історії. Сьогодні на кафедрі працюють 13 викладачів, в тому числі два професори, з них один доктор історичних наук, три доценти, кандидати історичних наук, п’ять старших викладачів, із них три кандидати історичних наук, три викладача-стажиста, в т.ч. один кандидат історичних наук. На кафедрі ефективно функціонує докторантура та аспірантура. Кафедра активно займається науково-дослідною діяльністю. Тематика наукових праць є складовою частиною досліджень університету в галузі соціально-гуманітарних наук, узгоджена з планами наукових досліджень Міністерства освіти і науки України і НАН України. За результатами досліджень за останні п’ять років опубліковано більше 100 наукових праць. Наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького і навчально-допоміжного персоналу, належної матеріальної бази та методичного забезпечення дозволяє кафедрі здійснювати навчально-виховний процес і відповідну підготовку студентів на рівні вимог кваліфікаційних характеристик, вести викладання історії України та інших історичних дисциплін в органічній єдності з виробленням у студентів нового мислення, історичної свідомості, формувати наукову методологію і вміння самостійно аналізувати складні явища та події сучасного життя, виховувати їх патріотами незалежної України.

Науковi напрямки

На кафедрі ведеться активний науковий пошук з актуальних питань історії України, Всесвітньої історії, історії Європейських країн, світової та вітчизняної науки і техніки. Вона складається з роботи над докторськими та кандидатськими дисертаціями, підготовки наукових монографій, статей, участі викладачів в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Видається збірник наукових праць. Кафедра активно співпрацює з провідними вузами України. До науково-дослідницької роботи широко залучаються й студенти. Близько 100 % студентів – першокурсників беруть участь у підготовці рефератів і наукових доповідей.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • немає