Радіоелектроніка

Рогожкін Євген Васильович Завiдувач кафедри

Рогожкін Євген Васильович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра організована в 1971 році. З 1989 року веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за фахом 7.07.02.01 “Радіофізика і електроніка”. Перший випуск інженерів відбувся в 1995 році. Викладання на кафедрi ведуть 5 професорів, 4 доцента, 4 доктора наук та 5 кандидатiв наук.

З метою підвищення якості підготовки спеціалістів на базі кафедри і Інституту іоносфери МОН і НАН України створено Науково-учбовий центр “Іоносфера”. Директором інституту та керівником центру є доктор технічних наук професор І.Ф.ДОМНІН.

 

Випускаючі спеціальності та спеціалізації

 • Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», спеціалізація 105-01 «Інженерія радіоелектронних систем»
  Освітньо-кваліфікаційні рівні:
  · бакалавр з прикладної фізики (термін навчання 3 роки 10 місяців);
  · бакалавр з прикладної фізики (термін навчання 2 роки 10 місяців за прискореною формою на базі диплому молодшого спеціаліста);
  · магістр з прикладної фізики та наноматеріалів (термін навчання 1 рік 4 місяці за освітньо-професійною програмою);
  · магістр з прикладної фізики та наноматеріалів (термін навчання 1 рік 9 місяці за освітньо-науковою програмою);
  доктор філософії зі спеціальності 104 «Фізика і астрономія» (термін навчання 4 роки)
 • Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія», спеціалізація 123-04 «Прикладні комп’ютерні системи»
  Освітньо-кваліфікаційні рівні:
  · бакалавр з комп’ютерної інженерії (термін навчання 3 роки 10 місяців);
  · магістр з комп’ютерної інженерії (термін навчання 1 рік 4 місяці за освітньо-професійною програмою);
  · магістр з комп’ютерної інженерії (термін навчання 1 рік 9 місяці за освітньо-науковою програмою).

Науковi напрямки

Розробка апаратури для радіофізичних досліджень ближнього космосу. Розробка систем цифрової обробки сигналів у реальному часі. Розробка моделей іоносфери на основі даних, одержаних методом некогерентного розсіяння.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

 • Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
 • Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»