Технологія полiмерних композиційних матеріалів і покриттів

Каратєєв Арнольд Михайлович Завiдувач кафедри

Каратєєв Арнольд Михайлович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра є єдиною в Україні по підготовці кадрів для лакофарбової промисловості та галузей, що застосовують лакофарбові матеріали. Кафедра створена у вересні 1944 р. Організував і очолював її проф. Юхновський Григорій Лазаревич до 1966 р. Кафедра готує фахівців з синтезу і технології одержання плівкоутворюючих олігомерних і полімерних матеріалів та їх застосування як зв`язуючих для лакофарбових матеріалів (ЛФМ), фахівців з технології нанесення ЛФМ і спрямованим методам зміни властивостей, як самих полімерних плівкотвірних, так і властивостей покриттів на їх основі. Проф. Юхновський Г.Л. вніс величезний внесок у становлення і розвиток кафедри в її матеріальному і науковому напрямках.

З 1966 по 1976 р.р. кафедрою керував учень Юхновського Г.Л. проф. Руденко Б.М. З 1976 по 1991 р.р. кафедрою керували доц. Чорнобай Н.В. доц. Прилуцька Н.В, доц. Горбачов А.К., доц. Волосюк В.М. З 1991р. завідувачем кафедри стає Арнольд Михайлович Каратєєв, доктор хімічних наук, професор. Каратєєв А.М. – фахівець в області кінетики та каталізу синтезу мономерів і на їх основі високомолекулярних сполук, особливо в області термостійких, негорючих композиційних матеріалів і покриттів, синтезу екологічно повноцінних полімерних матеріалів і композитів на їх основі.

Науковi напрямки

Наукова діяльність кафедри – це дослідження в області хімії та технології полімерів полімеризаційного і поліконденсаційного типів, створення нових видів плівкотвірних речовин і ЛФМ на їх основі для покриттів, що забезпечують високоефективний, довговічний антикорозійний захист об’єктів різного призначення. Напрямки наукової роботи на кафедрі:

 • Створення нових видів екологічно повноцінних лакофарбових і полімерних композиційних матеріалів на основі відновлюваної сировини України – пентозанів (фурфурол, фурфуріловий спирт, фурфурілгліцідний етер та їх похідні);
 • Синтез нових функціональних мономерів, олігомерів і сітчастих полімерів на їх основі.
 • Модифіковані поліуретани та композиційні матеріали на їх основі.
 • Гетероциклічні азотвмісні сітчасті полімери.
 • Олиго – (поли)-естери.

Кафедра проводить науково-дослідні роботи з госпдоговірної тематики з промисловими підприємствами та приватними фірмами з проектування і створення нових виробництв:

Розробка технологій та видача ТЗ, технологічної схеми виробництва, технологічного регламенту, технологічних інструкцій по кожному робочому місцю, навчання персоналу, випуск дослідно-промислових партій:

 • алкідних смол з новою компоновкою обладнання;
 • октоатних сикативів по екологічно чистої технології (без стічних вод і газових викидів);
 • поліуретанових ЛФМ і композиційних матеріалів різних складів;
 • закріплювачів литтєвих форм і стрижнів – «АЦЕГ» і ХТС (холодно-твердіючих сумішей);
 • модифікації водорозчинного рідкого скла для силікатних фарб.

Всі розробки є принципово новими і захищені патентами України. За роки свого існування кафедра випустила більше 4000 фахівців – інженерів – технологів, підготувала 19 кандидатів наук. Аспірантура існує на кафедрі з 1960 р. Співробітниками кафедри опубліковано понад 500 наукових праць, отримано понад 80 авторських свідоцтв і патентів, написано 39 навчальних і навчально – методичних посібників.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

 • Полімерні матеріали в дизайні
 • Технологія лакофарбових матеріалів та покриттів
 • Хімічна технологія високомолекулярних сполук
 • Хімічна технологія високомолекулярних сполук (магістри)