Фізика

Семенов Олександр Володимирович Завiдувач кафедри

Семенов Олександр Володимирович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра фізики була заснована у 1972 році з метою здійснення якісної підготовки студентів з курсів загальної та теоретичної фізики. Ініціатива її створення належить зав. кафедрою фізики металів та напівпровідників професору Палатнику Л.С., директору ФТІНТ АН СРСР академіку Веркіну Б.І та професору Косевичу В.М., який керував кафедрою з моменту її заснування по 2006 рік. На кафедрі працюють 14 викладачів, у числі яких 3 доктора та 10 кандидатів наук. У різні роки для читання фізичних курсів запрошувалися провідні спецыалысти науково-дослідних інститутів м. Харкова – академіки Б.І. Веркін, І.М. Дмитренко, І.С. Кулік, член-корр. І.К. Янсон, доктора фіз-мат. наук Л.С. Кукушкін, Ф.Г. Басс та Ю.Г. Гуревич. Зараз підготовку студентів з теоретичної фізики здійснюють доктора фіз-мат. наук, лауреати Державної премії України С.І. Шевченко та О.І. Копеліович. За часи існування кафедри сформувалися наукові школи під керівництвом професора Косевича В.М. та професора Рогачової О.І, з тематики яких було підготовлено 2 доктори та майже 30 кандидатів наук, серед яких викладачі кафедри доценти Ветчинкіна З.К., Григоров С.М., Дзюбенко Н.І., Космачов С.М., Любченко О.А., Николайчук Г.П., Сокол А.О., Тавріна Т.В.

Науковi напрямки

Основний напрямок досліджень – вивчення структури та фізичних властивостей твердих тіл та тонких плівок. Виконуються фундаментальні науково-дослідницькі роботи, які фінансуються Міністерством освіти та науки України, а також міжнародними грантами CRDF (США) и INTAS (ЄЕС). 1. Лабораторія фізики напівпровідників. Науковий напрямок – вивчення термоелектричних властивостей напівпровідників. Керівник – проф. Рогачова О.І. Провідні спеціалісти: доц. Тавріна Т.В., м.н.с. Солнишкова С.Г., м.н.с. Дроздова Г.А., асп. Водорез О.С., асп. Яненко П.О. 2. Лабораторія тонко плівкових лазерних конденсатів. Науковий напрямок – вивчення закономірностей формування структури та фазових перетворень при імпульсній лазерній конденсації металевих, окисних та напівпровідникових плівок. Керівник – проф. Багмут О.Г. Провідні спеціалісти: проф. Косевич В.М., доц. Николайчук Г.П., доц. Сокол А.О., инж. Борік О.Г., асп. Жучков В.А. 3. Лабораторія фізики тонких плівок та електронної мікроскопії. Науковий напрямок– електронно-мікроскопічне вивчення процесів росту та структури тонких плівок та багатошарових плівкових композицій, а також фазових та структурних перетворень, що відбуваються у них. Керівник- проф. Григоров С.М. Провідні спеціалісти: проф. Косевич В.М., проф. Космачов С.М., доц. Сапелкін В.П., доц. Ветчинкіна З.К., доц. Любченко О.А., инж. Таран А.В., инж. Резнік М.О. В проведенні всіх наукових досліджень беруть участь студенти.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • немає