Інтегровані технології та хімічна техніка

Інтегровані технології та хімічна техніка

Декан

Рассоха Олексій Миколайович

Приймальна комісія

Навчальний корпус № 1 (У1), к. 208, тел. 707-62-14.

 

Про факультет

У 1960 році був створений факультет хімічного машинобудування, який змінив свою назву на теперішню у 2005 р. На сьогодні до складу факультету входять чотири кафедри. Однією із найстаріших кафедр факультету є кафедра «Загальної хімічної технології, процесів та апаратів», яка заснована у 1927р. Кафедрою керували проф. Некрич М.І., проф. Гончаренко Г.К., з 1977р. проф. Товажнянський Л.Л., ректор НТУ «ХПІ». Кафедра «Хімічної техніки та промислової екології», яка заснована у 1946 році, випускає найбільшу кількість студентів факультету.

У різні роки кафедру закінчили проф. Л.Л. Товажнянський, В.М. Лук’яненко – ген. дир. Сумського «МНВО ім. Фрунзе», Титов В.М. – ген. дир. Стерлітамакського ВАТ «Сода» та інші видатні вчені та промисловці. Перший випуск зі спеціальності «Хімічна технологія пластичних мас» був здійснений у 1961 році, а у 1965 році кафедра технології пластичних мас стала самостійною. Кафедра «Автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу» заснована в 1964 р. Засновниками кафедри є академік В.І. Атрощенко, проф. Г.К. Гончаренко, проф. В.Т. Єфімов, проф. І.І. Литвиненко.

Історія факультету – це життя і наукова творчість талановитих вчених, організаторів виробництва, висококваліфікованих інженерів. Серед випускників факультету – герої соціалістичної праці, лауреати державних премій, генеральні директори виробництв, керівники вузів, кафедр, НДІ, а головне – це висококваліфіковані інженери – основа виробничої галузі.

Факультет має зв’язки з Ліонським університетом Клода Бернара і ліонською Вищою інженерною школою (Франція), Барселонським автономним університетом і Гранадським університетом (Іспанія), Манчестерським університетом (Великобританія) підтримує тісні наукові зв’язки з Росією, Казахстаном, а також готує спеціалістів для Марокко, Йорданії, Непалу, Лівану, Ірану, Перу.

Всі кафедри факультету мають лабораторну базу, яка відповідає вимогам сучасного навчального процесу: діють комп’ютерні класи, які оснащені сучасними ПК, об’єднаними в локальну мережу, де студент може працювати індивідуально і здобувати знання на основі дистанційного навчання. Кафедри мають філіали на підприємствах, які відповідають профілю навчання.

Навчальний процес на факультеті забезпечується висококваліфікованими спеціалістами. Професорсько-викладацький склад – 13 професорів, 7 докторів технічних наук, 35 доцентів, 42 кандидати технічних наук. На факультеті діє аспірантура. Навчально-допоміжний персонал укомплектований кваліфікованими інженерними кадрами.

У 1960 році був створений факультет хімічного машинобудування, який змінив свою назву на теперішню у 2005 р. На сьогодні до складу факультету входять чотири кафедри. Однією із найстаріших кафедр факультету є кафедра «Загальної хімічної технології, процесів та апаратів», яка заснована у 1927р. Кафедрою керували проф. Некрич М.І., проф. Гончаренко Г.К., з 1977р. проф. Товажнянський Л.Л., ректор НТУ «ХПІ». Кафедра «Хімічної техніки та промислової екології», яка заснована у 1946 році, випускає найбільшу кількість студентів факультету.

У різні роки кафедру закінчили проф. Л.Л. Товажнянський, В.М. Лук’яненко – ген. дир. Сумського «МНВО ім. Фрунзе», Титов В.М. – ген. дир. Стерлітамакського ВАТ «Сода» та інші видатні вчені та промисловці. Перший випуск зі спеціальності «Хімічна технологія пластичних мас» був здійснений у 1961 році, а у 1965 році кафедра технології пластичних мас стала самостійною. Кафедра «Автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу» заснована в 1964 р. Засновниками кафедри є академік В.І. Атрощенко, проф. Г.К. Гончаренко, проф. В.Т. Єфімов, проф. І.І. Литвиненко.

Історія факультету – це життя і наукова творчість талановитих вчених, організаторів виробництва, висококваліфікованих інженерів. Серед випускників факультету – герої соціалістичної праці, лауреати державних премій, генеральні директори виробництв, керівники вузів, кафедр, НДІ, а головне – це висококваліфіковані інженери – основа виробничої галузі.

Факультет має зв’язки з Ліонським університетом Клода Бернара і ліонською Вищою інженерною школою (Франція), Барселонським автономним університетом і Гранадським університетом (Іспанія), Манчестерським університетом (Великобританія) підтримує тісні наукові зв’язки з Росією, Казахстаном, а також готує спеціалістів для Марокко, Йорданії, Непалу, Лівану, Ірану, Перу.

Всі кафедри факультету мають лабораторну базу, яка відповідає вимогам сучасного навчального процесу: діють комп’ютерні класи, які оснащені сучасними ПК, об’єднаними в локальну мережу, де студент може працювати індивідуально і здобувати знання на основі дистанційного навчання. Кафедри мають філіали на підприємствах, які відповідають профілю навчання.

Навчальний процес на факультеті забезпечується висококваліфікованими спеціалістами. Професорсько-викладацький склад – 13 професорів, 7 докторів технічних наук, 35 доцентів, 42 кандидати технічних наук. На факультеті діє аспірантура. Навчально-допоміжний персонал укомплектований кваліфікованими інженерними кадрами.