Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій (КІТ)

Главчев Максим Ігорович

Декан

Главчев Максим Ігорович

Сайт

Приймальна комісія: вечірній корпус НТУ «ХПІ», к.109, Тел. (057) 707-69-56, 707-66-51.

e-mail: vstup.cit@khpi.edu.ua

У складі факультету вісім випускаючих кафедр.

Факультет готує бакалаврів і магістрів з п‘яти спеціальностей:

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» (спеціалізації: «Комп’ютерні системи та мережі», «Системне програмування», «Програмування мобільних пристрої та комп’ютерних ігор», «Системи штучного інтелекту», «Мультимедійні інформаційні технології і системи», «Програмне забезпечення інформаційних технологій інтернету речей»).

Спеціальність «Кібербезпека» (спеціалізація «Кібербезпека»).

Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (спеціалізації: «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика», «Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування», «Автоматизоване управління технологічними процесами»).

Спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (спеціалізації: «Метрологія та вимірювальна техніка», «Інформаційно-вимірювальні системи», «Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики», «Комп’ютерні та радіоелектронні системи екологічного моніторингу»).

Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка» (спеціалізації: «Телекомунікаційні системи та мережі», «Засоби телекомунікації в інформаційно- комп’ютерних системах»).

Абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста, приймаються на навчання за скороченим терміном підготовки за умови вступу на споріднений напрям підготовки без зовнішнього тестування.

Сьогодні навчальний процес здійснюють більш 150 викладачів факультету, в тому числі 46 професорів і докторів наук, більш 80 кандидатів наук.

Особливості факультету у широкому використанні в навчальному процесі сучасних засобів комп‘ютерної техніки та обчислювальних мереж, програмних продуктів та інформаційних технологій, потужної матеріальної бази, застосування прогресивних методів навчання, участь студентів у проведенні наукових досліджень та олімпіадах, тісний зв’язок з провідними IT-компаніями дозволяють забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Дисципліни Вільного Вибору