Факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії (КН)

Малько Максим Миколайович

Декан

Малько Максим Миколайович

Сайт

Приймальна комісія: навчальний корпус №2, к. 503, тел. (057) 707-65-11, 70769-26.

e-mail: office.cs@khpi.edu.ua

У складі п’ять кафедр, з яких п’ять – випускаючі.

Факультет готує бакалаврів і магістрів з шести спеціальностей:

Спеціальність – 113 «Прикладна математика» (спеціалізація: «Інтелектуальний аналіз даних»).

Спеціальність – 121 «Інженерія програмного забезпечення» (спеціалізація: «Інженерія програмного забезпечення»).

Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки» (спеціалізації: «Управління проектами у сфері інформаційних технологій», «Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень», «Інформаційно-аналітичні системи та технології», «Інженерія даних та знань», «Інтелектуальна власність у програмній та комп’ютерній інженерії», «Інформаційні технології великих даних», «Управління проектами програмної інженерії», «Інформаційні технології у видавничій діяльності та медіаіндустрії»).

Спеціальність – 124 «Системний аналіз» (спеціалізація: «Системний аналіз і управління»).

Спеціальність – 126 «Інформаційні системи та технології» (спеціалізація: «Програмне забезпечення інформаційних систем»).

Спеціальність – 186 «Видавництво та поліграфія» (спеціалізація: «Інформаційні технології в медіаіндустрії»).

Абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста, приймаються на навчання на 2-й курс за скороченим терміном підготовки за умови вступу на споріднену спеціальність підготовки без зовнішнього тестування. Вступу на спеціальності 124 «Системний аналіз» та 186 «Видавництво та поліграфія» можливий на підставі диплома з будь-якої спеціальності.

Сьогодні навчальний процес здійснюють більш ніж 100 викладачів інституту, в тому числі 17 професорів і докторів наук, біля 70 кандидатів наук.

Застосування прогресивних методів навчання, широке використання в навчальному процесі сучасних засобів обчислювальної техніки, програмних продуктів та інформаційних технологій, потужна матеріальна база, участь студентів у проведенні наукових досліджень, тісний зв’язок з провідними підприємствами і установами IT-галузі дозволяють забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Дисципліни Вільного Вибору