Міжнародної освіти

Міжнародної освіти

Декан

в.о. Гаврилюк Юрій Романович

Приймальна комісія

Інженерний корпус, 3 поверх, кімн. 1, 2, 5, тел.: +38(057) 707-64-08, +38(057) 707-68-96.

 

Про факультет

На факультеті міжнародної освіти здійснюється довузівська підготовка іноземних громадян:

Керівник — заступник декана, к.т.н., доцент Гаврилюк Юрій Романович

Контакти:

Адреса: вул. Кирпичова, 2, інженерний корпус, 3 поверх, к. 4,

Тел.: +38(057)707-68-96

E-mail: omsroot@kpi.kharkov.ua

 

Підготовче відділення для іноземних громадян:

Керівник – заступник декана, к.т.н., доцент Гаврилюк Юрій Романович

Контакти:

Адреса: вул. Весніна, 5, НТУ «ХПІ», Харків, 61023, Україна

Тел.: +38 (057)704-16-17

E-mail: south@kpi.kharkov.ua

Основні цілі:

Створення системного інформаційно — методичного середовища для забезпечення високого рівня організації навчального процесу з використанням новітніх методів навчання, забезпечення високої якості освітніх послуг для іноземних громадян, формування єдиного інтернаціонального студентського середовища в НТУ «ХПІ»

Напрямки діяльності:

 • організація набору студентів-іноземців до НТУ «ХПІ» на всі форми навчання із числа найбільш підготовленої молоді зарубіжних країн;
 • формування плану набору іноземних громадян на підготовче відділення та загального плану набору студентів, аспірантів, докторантів і стажистів на основні факультети;
 • організація роботи з реєстрації студентів-іноземців в Україні;
 • організація довузівської підготовки іноземних громадян на підготовчому відділенні;
 • організація підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів, із числа іноземних громадян на основних факультетах НТУ «ХПІ» за ліцензованими спеціальностями;
 • контроль діяльності факультетів по виконанню навчальних планів і програм для студентів-іноземців;
 • організація контролю, аналіз навчального й навчально-виховного процесу з метою його вдосконалювання в напрямку реалізації сучасних освітніх програм;
 • співробітництво з фірмами-постачальниками по навчально-виховній роботі з іноземними учнями.

Історія факультету:

Перший набір іноземних громадян на навчання в університеті був в 1946 р. Першими студентами ХПІ стали громадяни Болгарії й Кореї. З того часу у ХПІ навчалися студенти з Азії, Африки, Європи й Латинської Америки.

В 1963 р. була затверджена посада проректора по роботі з іноземними студентами, призначені декан і заступники декана.

До 1996 року організацією підготовки іноземних громадян у ХПІ займалися деканат по роботі з іноземними учнями й підготовчий факультет. В 1996 році був створений Центр підготовки іноземних громадян (ЦПІГ), який організовував і координував усю роботу, пов’язану з іноземними студентами університету.

Факультет міжнародної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» створений в 2009 році наказом ректора університету № 234-1 від 27.05.2009 р. з метою подальшого вдосконалювання системи підготовки фахівців для зарубіжних країн.

Більш ніж 5000 іноземних громадян одержали дипломи інженерів, фахівців і магістрів починаючи з 1951 року. Багато хто з них займали й займають високі пости на своїй батьківщині в сфері промисловості, науки, економіки й політики.

У теперішній час на 24 факультетах університету за 37 спеціальностями навчається більш 1000 іноземців. Починаючи з 2004 року, проводиться навчання іноземних громадян англійською мовою на окремих спеціальностях.

Усе це зроблене для забезпечення високого рівня організації навчального процесу з використанням новітніх методів навчання, забезпечення високої якості освітніх послуг для іноземних громадян, формування єдиного інтернаціонального студентського середовища в НТУ «ХПІ».

Умови прийому для іноземних громадян

Прийом на навчання здійснюється за результатами співбесіди з наступним укладанням договору з абітурієнтом або з юридичною особою, що представляє студента. Також здійснюється приймання на основі міждержавних угод.

Вступ до університету — двічі на рік, до й на початку академічних семестрів ( до 01 листопада й до 01 березня відповідно).

Зарахування іноземців по навчальних програмах підготовчого відділення здійснюється при наявності в них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України.

Для зарахування на очну форму навчання для абітурієнтів з візових країн, необхідно одержати «Запрошення на навчання» для оформлення візи типу Д.

Для одержання візи в Україну необхідно надати в посольство України в країні проживання абітурієнта «Запрошення на навчання» і документи для вступу у ВУЗ.

Для одержання запрошення необхідно копії наступних документів (електронний або паперовий вигляд):

 • паспортного документа іноземця;
 • документа про отриманий рівень освіти з оцінками (балами) за пройденими дисциплінами або академічної довідки;
 • письмової згоди на обробку персональних даних.

Запрошення діє не більш шести місяців з дати його видачі.

Дані можна відправляти по E-mail: tiv@kpi.kharkov.ua або телефон-факсу: +38(057) 707-6316

Для вступу на перший курс у навчальний заклад іноземець особисто подає в приймальну комісію заяву встановленого зразка в паперовій формі.

До заяви додається:

1) оригінал документу про повну середню освіту з переліком предметів та отриманих оцінок (балів);

2) оригінал паспорту;

3) 6 фотокарток розміром 35×45 см;

4) анкету студента (заповнюється в університеті).

Документи, позначені в пунктах 1, 2, повинні бути завірені у відповідності до законодавства країни, що їх видала, переведені на українську мову та легалізовані в установленому порядку.

Вартість одного року навчання (навчальному році для очної форми навчання):

 • на підготовчому відділенні — $ 1300;
 • для одержання ступеня бакалавра — $ 1400-2500 ( при навчанні на англ. мові -$ 1700-2700);
 • для одержання ступеня магістра — $ 1500-2700 ( при навчанні на англ. мові -$ 2000-3100);
 • в аспірантурі -$ 2500;
 • у докторантурі -$ 3000.

Вартість одного року навчання (навчальному році для заочної форми навчання):

 • для одержання ступеня бакалавра — $ 1000-1400;
 • для одержання ступеня магістра — $ 1100-1600.

Вартість навчання залежить від обраної спеціальності.

Плата за навчання іноземців у НТУ «ХПІ» щорічно встановлюється рішенням Міжнародної Ради університету.

Тривалість навчання:

 • на підготовчому відділенні — 1 рік;
 • для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра — 4 роки;
 • для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра — 2 року (при наявності диплома бакалавра);
 • в аспірантурі — 4 роки (при наявності диплома магістра);
 • у докторантурі — 2 року (при наявності диплома кандидата наук).

Початок занять:

 • на основних факультетах університету з 1 вересня;
 • на підготовчому відділенні на протязі року (у міру формування навчальних груп).

По закінченню навчання в університеті іноземним студентам оформляються дипломи відповідного рівня підготовки, і проводиться їхня легалізація в міністерстві закордонних справ України.

Побутові умови й відпочинок студентів

Університетське містечко компактно розташоване в центральному районі Харкова. Студенти розміщаються в університетських гуртожитках. Вартість проживання в гуртожитку залежить від умов житла, яке визначається окремою угодою.

Медичне обслуговування іноземних студентів здійснюється в спеціалізованій студентській поліклініці, яка перебуває недалеко від університету.

У НТУ «ХПІ» є два спортивні комплекси з басейном, тренажерними залами, кортами і різними спортивними секціями.

Також є профілакторій «Політехнік», спортивно-оздоровчий табір «Фігуровка» на мальовничому березі ріки Сіверський Донець.

Культурне життя іноземних студентом проходить із Палаці студентів НТУ «ХПІ». Там можна займатися музикою, танцями, акторською майстерністю й організовувати концерти, різні заходи.

Кафедри

На факультеті міжнародної освіти здійснюється довузівська підготовка іноземних громадян:

Керівник — заступник декана, к.т.н., доцент Гаврилюк Юрій Романович

Контакти:

Адреса: вул. Кирпичова, 2, інженерний корпус, 3 поверх, к. 4,

Тел.: +38(057)707-68-96

E-mail: omsroot@kpi.kharkov.ua

 

Підготовче відділення для іноземних громадян:

Керівник – заступник декана, к.т.н., доцент Гаврилюк Юрій Романович

Контакти:

Адреса: вул. Весніна, 5, НТУ «ХПІ», Харків, 61023, Україна

Тел.: +38 (057)704-16-17

E-mail: south@kpi.kharkov.ua

Основні цілі:

Створення системного інформаційно — методичного середовища для забезпечення високого рівня організації навчального процесу з використанням новітніх методів навчання, забезпечення високої якості освітніх послуг для іноземних громадян, формування єдиного інтернаціонального студентського середовища в НТУ «ХПІ»

Напрямки діяльності:

 • організація набору студентів-іноземців до НТУ «ХПІ» на всі форми навчання із числа найбільш підготовленої молоді зарубіжних країн;
 • формування плану набору іноземних громадян на підготовче відділення та загального плану набору студентів, аспірантів, докторантів і стажистів на основні факультети;
 • організація роботи з реєстрації студентів-іноземців в Україні;
 • організація довузівської підготовки іноземних громадян на підготовчому відділенні;
 • організація підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів, із числа іноземних громадян на основних факультетах НТУ «ХПІ» за ліцензованими спеціальностями;
 • контроль діяльності факультетів по виконанню навчальних планів і програм для студентів-іноземців;
 • організація контролю, аналіз навчального й навчально-виховного процесу з метою його вдосконалювання в напрямку реалізації сучасних освітніх програм;
 • співробітництво з фірмами-постачальниками по навчально-виховній роботі з іноземними учнями.

Історія факультету:

Перший набір іноземних громадян на навчання в університеті був в 1946 р. Першими студентами ХПІ стали громадяни Болгарії й Кореї. З того часу у ХПІ навчалися студенти з Азії, Африки, Європи й Латинської Америки.

В 1963 р. була затверджена посада проректора по роботі з іноземними студентами, призначені декан і заступники декана.

До 1996 року організацією підготовки іноземних громадян у ХПІ займалися деканат по роботі з іноземними учнями й підготовчий факультет. В 1996 році був створений Центр підготовки іноземних громадян (ЦПІГ), який організовував і координував усю роботу, пов’язану з іноземними студентами університету.

Факультет міжнародної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» створений в 2009 році наказом ректора університету № 234-1 від 27.05.2009 р. з метою подальшого вдосконалювання системи підготовки фахівців для зарубіжних країн.

Більш ніж 5000 іноземних громадян одержали дипломи інженерів, фахівців і магістрів починаючи з 1951 року. Багато хто з них займали й займають високі пости на своїй батьківщині в сфері промисловості, науки, економіки й політики.

У теперішній час на 24 факультетах університету за 37 спеціальностями навчається більш 1000 іноземців. Починаючи з 2004 року, проводиться навчання іноземних громадян англійською мовою на окремих спеціальностях.

Усе це зроблене для забезпечення високого рівня організації навчального процесу з використанням новітніх методів навчання, забезпечення високої якості освітніх послуг для іноземних громадян, формування єдиного інтернаціонального студентського середовища в НТУ «ХПІ».

Умови прийому для іноземних громадян

Прийом на навчання здійснюється за результатами співбесіди з наступним укладанням договору з абітурієнтом або з юридичною особою, що представляє студента. Також здійснюється приймання на основі міждержавних угод.

Вступ до університету — двічі на рік, до й на початку академічних семестрів ( до 01 листопада й до 01 березня відповідно).

Зарахування іноземців по навчальних програмах підготовчого відділення здійснюється при наявності в них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України.

Для зарахування на очну форму навчання для абітурієнтів з візових країн, необхідно одержати «Запрошення на навчання» для оформлення візи типу Д.

Для одержання візи в Україну необхідно надати в посольство України в країні проживання абітурієнта «Запрошення на навчання» і документи для вступу у ВУЗ.

Для одержання запрошення необхідно копії наступних документів (електронний або паперовий вигляд):

 • паспортного документа іноземця;
 • документа про отриманий рівень освіти з оцінками (балами) за пройденими дисциплінами або академічної довідки;
 • письмової згоди на обробку персональних даних.

Запрошення діє не більш шести місяців з дати його видачі.

Дані можна відправляти по E-mail: tiv@kpi.kharkov.ua або телефон-факсу: +38(057) 707-6316

Для вступу на перший курс у навчальний заклад іноземець особисто подає в приймальну комісію заяву встановленого зразка в паперовій формі.

До заяви додається:

1) оригінал документу про повну середню освіту з переліком предметів та отриманих оцінок (балів);

2) оригінал паспорту;

3) 6 фотокарток розміром 35×45 см;

4) анкету студента (заповнюється в університеті).

Документи, позначені в пунктах 1, 2, повинні бути завірені у відповідності до законодавства країни, що їх видала, переведені на українську мову та легалізовані в установленому порядку.

Вартість одного року навчання (навчальному році для очної форми навчання):

 • на підготовчому відділенні — $ 1300;
 • для одержання ступеня бакалавра — $ 1400-2500 ( при навчанні на англ. мові -$ 1700-2700);
 • для одержання ступеня магістра — $ 1500-2700 ( при навчанні на англ. мові -$ 2000-3100);
 • в аспірантурі -$ 2500;
 • у докторантурі -$ 3000.

Вартість одного року навчання (навчальному році для заочної форми навчання):

 • для одержання ступеня бакалавра — $ 1000-1400;
 • для одержання ступеня магістра — $ 1100-1600.

Вартість навчання залежить від обраної спеціальності.

Плата за навчання іноземців у НТУ «ХПІ» щорічно встановлюється рішенням Міжнародної Ради університету.

Тривалість навчання:

 • на підготовчому відділенні — 1 рік;
 • для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра — 4 роки;
 • для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра — 2 року (при наявності диплома бакалавра);
 • в аспірантурі — 4 роки (при наявності диплома магістра);
 • у докторантурі — 2 року (при наявності диплома кандидата наук).

Початок занять:

 • на основних факультетах університету з 1 вересня;
 • на підготовчому відділенні на протязі року (у міру формування навчальних груп).

По закінченню навчання в університеті іноземним студентам оформляються дипломи відповідного рівня підготовки, і проводиться їхня легалізація в міністерстві закордонних справ України.

Побутові умови й відпочинок студентів

Університетське містечко компактно розташоване в центральному районі Харкова. Студенти розміщаються в університетських гуртожитках. Вартість проживання в гуртожитку залежить від умов житла, яке визначається окремою угодою.

Медичне обслуговування іноземних студентів здійснюється в спеціалізованій студентській поліклініці, яка перебуває недалеко від університету.

У НТУ «ХПІ» є два спортивні комплекси з басейном, тренажерними залами, кортами і різними спортивними секціями.

Також є профілакторій «Політехнік», спортивно-оздоровчий табір «Фігуровка» на мальовничому березі ріки Сіверський Донець.

Культурне життя іноземних студентом проходить із Палаці студентів НТУ «ХПІ». Там можна займатися музикою, танцями, акторською майстерністю й організовувати концерти, різні заходи.