Наукові журнали НТУ «ХПI»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

«Електротехника і електромеханіка»
ISSN 2074-272Х

Журнал виходить 6 разів на рік

Головний редактор проф. Клименко Б.В.
Відповідальний секретар Гречко Олександр Михайлович т. 707-69-76
Кафедра «Електричні апарати».

Сайт журнала

«Механіка та машинобудування»
ISSN 2078-7766

Журнал виходить 2 рази на рік

Головний редактор проф. Александров Є.Є.
Відповідальний секретар Пильова Т.К. т. 707-63-55
Кафедра «Механіка та машинобудування»

Сайт журнала

«Інтегровані технології та енергозбереження»
ISSN 2078-5364

Журнал виходить 4 рази на рік

Головний редактор проф. Товажнянський Л.Л.
Відповідальний секретар Горбунов К.О.
Кафедра «Інтегровані технології, процеси та апарати»

Сайт журнала

«Двигуни внутрішнього згоряння»
ISSN 0419-8719

Журнал виходить 2 рази на рік

Головний редактор проф. Марченко А.П.
Відповідальний секретар Рикова І.В. т.707-60-89
Кафедра «Двигуни внутрішнього згоряння»

 Сайт журнала

«Теорія і практика управління соціальними системами»
ISSN 2078-7782

Журнал виходить 4 рази на рік

Головний редактор проф. Романовський О.Г.
Відповідальний секретар Панфілов Ю.І. т. 707-64-17.
Кафедра «Педагогіка і психології управління соціальними системами»

 Сайт журнала

«Енергозбереження — Енергетика — Енергоаудит»
ISSN 2218-1849

Журнал виходить 12 разів на рік

Головний редактор проф. Мeхович C.А.
Відповідальний секретар Ганжа Г.М.

 Сайт журнала