Збiрки наукових праць

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

«Високі технології в машинобудуванні» ISSN 2078-7677

Збірка наукових праць виходить 2 рази на рік

Головний редактор проф. Верезуб М.В.
Відповідальний секретар Балака О.В . т. 707-61-85
Кафедра «Інтегрованих технологій машинобудування» ім. Семка М.Ф.

Сайт

«Різання та інструмент в технологічних системах» ISSN 2078-7405

Збірка наукових праць виходить 2 рази на рік.

Головний редактор проф. Грабченко А.І.
Відповідальний секретар Балака О.В. т. 707-61-85
Кафедра «Інтегрованих технологій машинобудування»ім. Семка М.Ф.

Сайт

«Сучасні технології в машинобудуванні» ISSN 2078-7499

Збірка наукових праць виходить 2 рази на рік

Головний редактор проф. Федорович В.О.
Відповідальний секретар Балака О.В. т. 707-61-85
Кафедра «Інтегрованих технологій машинобудування» ім. Семка М.Ф.

Сайт

«Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти» ISSN 2078-7812

Збірник наукових праць виходить 4 рази на рік

Головний редактор проф. Романовський О.Г. т. 700-40-25
Відповідальний секретар Подбудська Н.В. т.707-68-60, Квасник О. В. т. 707-67-55.
Кафедра «Педагогіка і психологія управління соціальними системами».

Сайт