Структура

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

20 основних факультетiв
Здійснюють підготовку інженерів за 96 спеціальностями за денною та заочною формами навчання.

Комп’ютерно-технологічний коледж
Здійснює підготовку молодших спеціалістів за 6 спеціальностями.

Полтавський політехнічний коледж
Здійснює підготовку молодших спеціалістів за 5 спеціальностями.

Центр заочного та дистанційного навчання
Здiйснює роботу по 2 напрямкам: пiдготовку до вступу в університет — доуніверситетська підготовка та пiдготовку за заочною формою навчання студентів у навчально-консультаційних центрах.

Підрозділи міжнародного співробітництва
Головною метою діяльності є надання освітніх послуг іноземним громадянам для вступу до ВНЗ, забезпечення міжнародного співробітництва університету.

Факультет міжнародної освіти

Здіснює прийом і організацію навчання іноземних громадян на підготовчому та основному факультетах університета.

Приблизно 100 кафедр
Забезпечують навчання студентів з гуманітарних, фундаментальних, загальноінженерних і спеціальних дисциплін, є центрами навчальної, методичної та науково-дослідної роботи.

Навчально-методичне управління
Забезпечує організацію та проведення методичної роботи з усіх напрямків навчальної діяльності.

Науково-дослідна частина
Забезпечує організацію і проведення наукових досліджень кафедрами і науково-дослідними лабораторіями, координує роботу наукових підрозділів вузу.

Докторантура і аспірантура
Здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації за 69 спеціальностями.

Наукова бібліотека
Має фонд понад 1.5 млн. томів, здiйснює документне та iнформацiйно-бiблiографiчне забезпечення наукового та навчального процесу унiверситету та безоплатно надає весь комплекс бiблiотечних послуг студентам i науковцям вищих навчальних закладiв та наукових установ України.

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти

Забезпечує в системі післядипломної освіти одержання фахівцями нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі здобутої раніше освіти і досвіду практичної роботи.

Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Молнія»

Здійснює проведення наукових досліджень у галузі техніки високих напруг, магнітно-імпульсної обробки металів.

Науково-дослідний інститут іоносфери
Здійснює проведення наукових досліджень іоносфери у природному і штучно збуреному станах та найближчого космосу.

Інформаційно-обчислювальний центр
Забезпечує координацію всього комплексу робіт з інформатизації усіх сфер діяльності університету.

Науково-технологічний і навчальний та навчально-виробничий центри
Виготовляють дослідно-експериментальне обладнання за індивідуальними замовленнями кафедр для виконання наукових досліджень і забезпечення навчального процесу.

Військово-мобілізаційний відділ
Відповідно до статей 35-38 Закону України «Про військовий обов’язок и військову службу» підприємства, установи, організації і навчальні заклади, незалежно від підпорядкованості та форм власності, ведуть облік всіх військовозобов’язаних і призовників, а їх керівники (власники) несуть відповідальність за повноту і якість обліку. стежать за виконанням військовозобов’язаними правил військового обліку.

Військовий коледж сержантського складу
Підготовка професійного сержантського складу для потреб Збройних Сил України.

Музей
Лабораторія по вивченню та збереженню історико-культурної спадщини України та НТУ «ХПІ»

Наглядова Рада