Керівні документи

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Нормативно-правова база освітньої та наукової діяльності Університету

Закони України

 1. Про вищу освіту

Верховна Рада України; Закон від 01.07.2014 № 1556-VII (Документ 1556-18, чинний, поточна редакція – Прийняття від 01.07.2014)

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

 1. Про наукову і науково-технічну діяльність

Верховна Рада України; Закон від 13.12.1991 № 1977-XII (Документ 1977-12, чинний, поточна редакція – Редакція від 06.09.2014, підстава 1556-18)

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12/page

 1. Про наукову і науково-технічну експертизу

Верховна Рада України; Закон від 10.02.1995 № 51/95-ВР (Документ 51/95-вр, чинний, поточна редакція – Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80

 1. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

Верховна Рада України; Закон від 11.07.2001 № 2623-III (Документ 2623-14, чинний, поточна редакція – Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-14

 1. Про наукові парки

Верховна Рада України; Закон від 25.06.2009 № 1563-VI (Документ 1563-17, чинний, поточна редакція – Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1563-17

 1. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій Верховна Рада України; Закон від 14.09.2006 № 143-V (Документ 143-16, чинний, поточна редакція – Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17)

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/143-16

Постанови Верховної ради України

 1. Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених Верховна Рада України;

Постанова, Положення від 16.03.2007 № 774-V (Документ 774-16, чинний, поточна редакція – Редакція від 18.09.2008, підстава 519-17)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/774-16

 1. Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок Верховна Рада України;

Постанова, Положення, Опис від 16.03.2007 № 775-V (Документ 775-16, чинний, поточна редакція – Редакція від 14.06.2012, підстава 4898-17)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/775-16

Укази Президента України

 1. Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації […] Президент України; Указ, Положення від 08.04.2011 № 437/2011 (Документ 437/2011, чинний, поточна редакція – Редакція від 21.01.2014, підстава 22/2014)

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/437/2011

 1. Про Державну премію України в галузі освіти Президент України; Указ, Положення, Склад колегіального органу від 30.09.2010 № 929/2010 (Документ 929/2010, чинний, поточна редакція – Редакція від 05.04.2013, підстава 178/2013)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929/2010

 1. Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень Президент України; Указ, Положення від 17.06.2009 № 446/2009 (Документ 446/2009, чинний, поточна редакція – Прийняття від 17.06.2009)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/446/2009

 1. Про гранти Президента України для обдарованої молоді Президент України; Указ, Положення від 02.08.2000 № 945/2000 (Документ 945/2000, поточна редакція – Редакція від 16.07.2013, підстава 377/2013)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/945/2000

 1. Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Президент України; Указ, Положення від 14.06.2000 № 800/2000 (Документ 800/2000, поточна редакція – Редакція від 05.04.2013, підстава 178/2013)

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/800/2000

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 14.04.2004 № 494 (Документ 494-2004-п, чинний, поточна редакція – Прийняття від 14.04.2004)

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/494-2004-%D0%BF

 1. Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 01.03.1999 № 309 (Документ 309-99-п, поточна редакція – Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF

 1. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового […] Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік від 24.07.2013 № 567 (Документ 567-2013-п, чинний, поточна редакція – Прийняття від 24.07.2013)

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

 1. Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 27.12.2008 № 1149 (Документ 1149-2008-п, чинний, поточна редакція – Редакція від 16.09.2011, підстава 955-2011-п)

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1149-2008-%D0%BF

 1. Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми “Нанотехнології та наноматеріали” на […] Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма, Паспорт […] від 28.10.2009 № 1231 (Документ 1231-2009-п, чинний, поточна редакція – Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п)

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1231-2009-%D0%BF

 1. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами […] Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 27.08.2010 № 796 (Документ 796-2010-п, чинний, поточна редакція – Редакція від 26.11.2012, підстава 1056-2012-п)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF

 1. Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 13.08.1999 № 1475 (Документ 1475-99-п, чинний, поточна редакція – Редакція від 21.08.2014, підстава 330-2014-п)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1475-99-%D0%BF?test=XNLMf5x.qwJg.RYwZiDPXfpCHI45ks80msh8Ie6

 1. Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам […] Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 28.10.1994 № 744 (Документ 744-94-п, чинний, поточна редакція – Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п)

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/744-94-%D0%BF

 1. Питання навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у […] Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 13.04.2011 № 411 (Документ 411-2011-п, чинний, поточна редакція – Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/411-2011-%D0%BF

 1. Деякі питання реалізації Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу […] Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 01.08.2007 № 995 (Документ 995-2007-п, чинний, поточна редакція – Редакція від 26.04.2013, підстава 271-2013-п)

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995-2007-%D0%BF

 1. Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх […] Кабінет Міністрів України; Постанова, Ставки від 04.06.2008 № 520 (Документ 520-2008-п, чинний, поточна редакція – Редакція від 04.04.2013, підстава 205-2013-п)

 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/520-2008-%D0%BF

 1. Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 07.04.1998 № 469 (Документ 469-98-п, поточна редакція – Редакція від 29.12.2011, підстава 1320-2011-п)

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/469-98-%D0%BF

 1. Про затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 17.02.2010 № 163 (Документ 163-2010-п, чинний, поточна редакція – Редакція від 06.09.2010, підстава 786-2010-п)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/163-2010-%D0%BF

 1. Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне […] Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 18.02.1997 № 174 (Документ 174-97-п, поточна редакція – Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/174-97-%D0%BF

Накази Міністерства освіти і науки України

 1. Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення, Перелік від 14.09.2011 № 1059 (Документ z1169-11, чинний, поточна редакція – Прийняття від 14.09.2011)

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1169-11

 1. Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і […] МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення, Перелік від 14.09.2011 № 1058 (Документ z1167-11, чинний, поточна редакція – Редакція від 13.07.2012, підстава z1053-12)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1167-11

 1. Про затвердження Переліку наукових спеціальностей МОНмолодьспорт України; Наказ, Перелік від 14.09.2011 № 1057 (Документ z1133-11, чинний, поточна редакція – Редакція від 29.01.2013, підстава z0089-13)

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11

 1. Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ №535 від 07 червня 2011 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/19199/

 1. Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок № 916 від 08.08.2014 р.

http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/2709-

 1. Про затвердження Положення про Конкурсну комісію по відбору на навчання студентів та стажування […] МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення від 10.05.2011 № 426 (Документ z0619-11, чинний, поточна редакція – Прийняття від 10.05.2011)

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0619-11

 1. Деякі питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном № 447 від 16 травня 2011 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/18464/

 1. Про затвердження складу Міжвідомчої робочої групи з комерціалізації науково-технічних розробок вищих навчальних закладів, наукових установ та новаторів № 713 від 31.07.2008

https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/533/

 1. Про затвердження складу Наукової ради МОН та секцій за фаховими напрямами 27.11. 2008 р. № 1075

http://science.univ.kiev.ua/documents/competition/newdocs/2009_12_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_1075.pdf

 1. Про внесення змін до наказу МОН від 27.11.2008 № 1075 № 700 від 13.07.2010 р.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0700290-10

 1. Щодо затвердження паспортів секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН № 264 від 29.03.10 року

http://osvita.ua/legislation/other/7266/

 1. Щодо затвердження оновленого складу атестаційної комісії з питань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації № 251 від 26.03.2010 р.

http://i.vnz.org.ua/doc/2010/16_06/251.doc

 1. Про затвердження Примірного Положення про науково-навчальний центр університету (академії) №978 від 27.10.2008 р.

http://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/2435/

 1. Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструктор […] МОН України; Наказ, Порядок, Форма типового документа […] від 27.10.2008 № 977

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0312-09

 1. Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України МОН України; Наказ, Положення, Опис […] від 30.07.2013 р.

№ 1047 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1427-13

 1. Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України […] МОН України; Наказ, Положення від 01.06.2006 р.№ 423

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1196-06

 1. Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, […] МОНмолодьспорт України; Наказ, Порядок, Форма […] від 11.01.2012 р.№ 10

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0146-12

 1. Стосовно вибору пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки Лист №1/9 617 від 10.09.2010 р.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v-617290-10

 1. Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях МОН України Лист №1/9-586 від 04.12.2015 р.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_586729-15

 1. Про атестаційні справи здобувачів вчених звань МОН України Лист № 1/9-621 від 24.12. 2015р.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v-621729-15

Нормативні документи Університету

 1. Концепція розвитку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на 2016–2025 роки

http://public.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/02/razvitie-proekt.pdf

 1. Статут Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

http://public.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Statut-HPI-2019.pdf

 1. Положення про Наглядову раду
 2. Положення про Ректорат
 3. Положення про Конференцію трудового колективу
 4. Колективний договір між ректором Національного технічного університету «ХПІ» та Комітетом первинної профспілкової організації працівників освіти і науки НТУ «ХПІ» на 2017–2020 рр. http://public.kpi.kharkov.ua/profspilkova-organizatsiya/
 1. Ліцензія https://registry.edbo.gov.ua/university/104/specialities/
 1. Сертифікати

http://public.kpi.kharkov.ua/dokumenti-pov-yazani-iz-organizatsiyeyu-osvitnogo-protsesu/sertifikati-pro-akreditatsiyu/

 1. Правила внутрішнього розпорядку Університету
 2. Положення про Вчену раду

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/nauka/vchena-rada/polozhennya-pro-vchenu-radu/

 1. Положення про комісії Вченої ради
 2. Положення про Вчену раду факультету
 3. Положення про Методичну раду
 4. Положення про комісії Методичної ради
 5. Положення про приймальну комісію

http://vstup.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2018/07/polozhennia-pro-pryimalnu-komisiiu-ntu-khpi-2018.pdf

 1. Правила прийому

http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/admission_rules/

 1. Положення про організацію освітнього процесу
 2. Положення про факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/fakultet.pdf#overlay-context=uk/organizatoram

 1. Положення про кафедру Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/kafedra.pdf#overlay-context=uk/organizatoram

 1. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників

http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/npp.pdf#overlay-context=uk/organizatoram

 1. Положення про навчальний відділ
 2. Положення про методичний відділ
 3. Положення про організацію навчально-методичної роботи
 4. Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
 5. Положення про наукову бібліотеку

http://library.kpi.kharkov.ua/uk/situation_about_library

 1. Положення про репозитарій «Електронний архів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

http://library.kpi.kharkov.ua/files/Репозит_ХПИ.pdf

 1. Положення про видавничо-поліграфічний центр
 2. Положення про редакційно-видавничу раду
 3. Положення про організацію самостійної та індивідуально-консуль-тативної роботи
 4. Положення про практичне навчання студентів
 5. Положення про лабораторії
 6. Положення про кредитну мобільність студентів університету (зі змінами та доповненнями)

http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/akadem_mobil_stud_dopovn.pdf

 1. Положенням про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти в НТУ «ХПІ»
 2. Положенням про екзаменаційну комісію в НТУ «ХПІ»
 3. Положення про порядок роботи апеляційної комісії
 4. Положення про перевірку випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на академічний плагіат
 5. Положення про відрахування, поновлення та переведення студентів
 6. Положення про автоматизовану систему «Єдина Державна Електронна База з питань Освіти» університету

http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/edebo.pdf#overlay-context=uk/organizatoram

 1. Положення про заочну форму навчання
 2. Положення про Міжрегіональний інститут заочно-дистанційного навчання та післядипломної освіти
 3. Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в НТУ «ХПІ»
 4. Положення про Раду з якості
 5. Положення про відділ забезпечення якості освітньої діяльності
 6. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 7. Положенням про рейтингову оцінку викладачів, кафедр і факультетів НТУ «ХПІ»
 8. Положення про рейтингову оцінку студента
 9. Положення про науково-дослідну частину
 10. Положення про відділ аспірантури
 11. Положення про зарахування до аспірантури і докторантури
 12. Положення про інформаційно-обчислювальний центр
 13. Положення про інформаційний супровід офіційного web-сайту
 14. Положення про відділ міжнародних зав’язків
 15. Положення про міжнародну діяльність університету
 16. Положення про відділ кадрів
 17. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/staff/polozhennya-pro-obrannya-ta-prijnyattya-na-robotu-naukovo-pedagogichnih-pratsivnikiv-ntu-hpi/

 1. Положення про атестацію навчально-допоміжного і адміністративно-управлінського персоналу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/staff/atestatsiya-navchalno-dopomizhnogo-i-administrativno-upravlinskogo-personalu/

 1. Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету

http://library.kpi.kharkov.ua/uk/organizatoram

 1. Положення про планово-фінансовий відділ
 2. Положення про відділ діловодства та канцелярії
 3. Положення про відділ по збереженню та обробці документів
 4. Положення про студентське самоврядування
 5. Положення про психологічну службу Університету