Полтавський Політехнічний коледж

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Директор – РИСКІН Валерій Аркадійович.
Приймальна комісія: м. Полтава, вул. Пушкіна 83а, тел. 7-29-53.
Коледж знаходиться у м. Полтава, заснований в 1944 році, здійснює підготовку з 5-ти спеціальностей. Окрім спеціальних знань всі студенти коледжу додатково отримують робочі спеціальності за відповідними напрямками під час проходження виробничої практики, також при їх бажанні можуть отримати додаткову спеціальність “оператор ЕОМ”.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – “МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І ЦИВІЛЬНИХ СПОРУД”

Навчання здійснює предметно-циклова комісія спеціальності “Електротехнічних предметів”, яку очолює Палагута Ніна Павлівна.

Немає жодної сфери діяльності людини, де б не застосовувалась електроенергія. На промисловості, в закладах, в побуті, в сільському господарстві –скрізь необхідно монтувати, обслуговувати, експлуатувати, налагоджувати, контролювати складну побутову техніку, електрообладнання.

Коледж розпочав підготовку спеціалістів вказаної спеціальності з 1961 року. Протягом всього періоду навчання студенти працюють з сучасними ПЕОМ.  В комп’ютерних класах проводяться практичні заняття, виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування, а також з фундаментальних і спеціальних дисциплін. Випускникам надається кваліфікація молодшого спеціаліста-електрика, який підготовлений для професійної діяльності з монтажу, налагодження, експлуатації,  ремонту і випробування електроустаткування. Випускники можуть  працювати на електростанціях; на різного роду перетворюючих підстанціях; в електричних мережах різної напруги, де є складна побутова техніка і електрообладнання.

Навчання з цієї спеціальності виконується як за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Набір студентів на денне відділення проводиться на базі 9 класів і на базі 11 класів – на вакантні місця. Термін навчання на денному відділенні – 3 роки 10 місяців (на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців).

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – “МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ І СВІТЛОТЕХНІЧНИХ УСТАНОВОК”

Навчання здійснює предметно-циклова комісія спеціальності “Світлотехнічних предметів”, яку очолює Мелащенко Світлана Іванівна. Враховуючи вимоги часу й підприємств коледж з 1968 року почав підготовку фахівців з вказаної спеціальності. Студенти коледжу набувають знання технічного фахівця з електротехніки, які використовуються в професійній діяльності з виробництва та використання джерел світла; проектування, монтажу та експлуатації освітлювальних, рекламних, світлосигнальних установок різного призначення; з виробництва скловиробів.

Після закінчення навчання випускникам присвоюється кваліфікація “технічний фахівець з електротехніки”. Митцями світла можна назвати випускників коледжу з даної спеціальності. Навчання з цієї спеціальності виконується як за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Набір студентів на денне відділення проводиться на базі 9 класів і на базі 11 класів – на вакантні місця. Термін навчання на денному відділенні – 3 роки 10 місяців (на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців).

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – “ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ НА ВЕРСТАТАХ І АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЯХ”

Навчання здійснює предметно-циклова комісія спеціальності “Предметів технології машинобудування та обробки матеріалів”, яку очолює Гордєєва Тетяна Валеріївна. За час навчання студенти коледжу отримують професійну  ідготовку з нарисної геометрії, комп’ютерної графіки, ґрунтовні знання і навички з програмування, практичних навичок роботи на верстатах з ЧПК, комп’ютерного проектування технологічної оснастки.

Випускники коледжу працюють на підприємствах чи фірмах, які мають металообробку техніками-технологами, програмістами, конструкторами, займають інженерно-технічні посади.

Навчання з цієї спеціальності виконується як за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Набір студентів проводиться на базі 9 класів і на базі 11 класів – на вакантні місця. Термін навчання на денному відділенні – 3 роки 10 місяців (на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців).

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – “РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”
Навчання здійснює предметно-циклова комісія спеціальності “Предметів з розробки програмного забезпечення”, яку очолює Денисенко Людмила Миколаївна.Починаючи з 50-х років минулого століття, спочатку повільними темпами, а зараз дуже стрімко, розвивається молода галузь науки і техніки – електронно-обчислювальні машини і системи.

Вивчаючи попит промислових підприємств різних форм власності, закладів і організацій, коледж в 2000 році відкрив відділення за вказаною спеціальністю. Опанувати свою майбутню професію студенти можуть у сучасних комп’ютерних класах,  де проводяться лабораторні і практичні заняття. Практичні навички відпрацьовуються не тільки в умовах коледжу, а й на підприємствах м. Полтави.

Після закінчення навчання молодші спеціалісти – техніки-програмісти мають змогу створювати і впроваджувати найрізноманітніші стандартні пакети обслуговуючих програм у різні сфери діяльності, в т. ч. за індивідуальними замовленнями, програми для обліку матеріальних цінностей на складах і підприємствах, довідникові посібники для навчання і обслуговування клієнтів.

Навчання з цієї спеціальності виконується як за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Набір студентів на денне відділення проводитьсяна базі 9 класів і на базі 11 класів – на вакантні місця. Термін навчання на денному відділенні – 3 роки 10 місяців (на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців).

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – “ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ”

На сьогодні промисловий комплекс Полтавщини, що містить понад 3000 промислових підприємств працює над підвищенням конкурентоспроможності продукції, посилення її інноваційного рівня, що є неможливим без комп’ютеризації  виробничих процесів і управління. Визначати програмне забезпечення, необхідне для роботи ПК, вільно користуватися державними стандартами і довідковою літературою, розробляти програми, виконувати роботу з підготовки технічних носіїв інформації, використовувати в роботі програмні засоби стиснення інформації,  становлювати та використовувати програми моніторингу вірусів, працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням, виконувати роботи з електронними таблицями, виконувати операції з базами даних,  иконувати тестову перевірку ПЕОМ та периферійних пристроїв, виконувати пошук непрацездатних вузлів та елементів окремих блоків ПЕОМ, здійснювати інсталяцію та налагодження програмного забезпечення, проводити заходи щодо резервного копіювання та збереження інформації, на основі аналізу математичних моделей складати алгоритми програм – це не весь перелік робіт, які можуть виконувати молоді спеціалісти, випускники спеціальності “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”. За рішенням Державної акредитаційної комісії України від 10 березня 2011 року за поданням експертної ради надана ліцензія на провадження освітньої діяльності за вказаною спеціальністю Полтавському політехнічному коледжу НТУ “ХПІ”.

Навчання здійснюватиме предметно-циклова комісія спеціальності “Предметів з розробки програмного  забезпечення”, яку очолює Денисенко Людмила Миколаївна.