Наукова періодика України
Теорія і практика управління соціальними системами  

Теорія і практика управління
соціальними системами
Науково-практичний журнал

Архів номерів


Рік заснування: 2000
Проблематика: висвітлення питань управління соціальними системами, їх філософії, психології, педагогіки, соціології
ISSN: 2078-7782
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5212 від 18.06.2001
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/1 від 10.02.2010
Галузь науки: гуманітарні, суспільні, психологічні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновники: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди; Українська інженерно-педагогічна академія
Головний редактор: Романовський Олександр Георгійович, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук
Відповідальний секретар: Мороз Володимир Михайлович, кандидат наук з державного управління
Члени редколегії: Балл Г.О., чл.-кор. НАПН України, д-р психол. наук; Бех І.Д., акад. НАПН України, д-р психол. наук; Бочарова С.П., д-р психол. наук; Воробйова Є.В., канд. пед. наук; Гончаренко С.У., акад. НАПН України, д-р пед. наук; Коваленко О.Є., д-р пед. наук; Конакчієв Д., д-р філос. наук; Култаєва М.Д., д-р філос. наук; Князєв В.М., д-р філос. наук; Лозовой В.О., д-р філос. наук; Моляко В.О., акад. НАПН України, д-р психол. наук; Нечепоренко Л.С., д-р пед. наук; Ничкало Н.Г., акад. НАПН України, д-р пед. наук; Підбуцька Н.В., канд. пед. наук; Побірченко Н.А., д-р психол. наук; Пономарьов О.С., канд. техн. наук; Радіонова І.О., д-р філос. наук; Рибалка В.В., д-р психол. наук; Романовський О.Г., чл.-кор. НАПН України, д-р пед. наук; Сисоєва С.О., чл.-кор. НАПН України, д-р пед. наук; Степаненко І.В., д-р філос. наук; Троцко Г.В., чл.-кор. НАПН України, д-р пед. наук; Хомуленко Т.Б., д-р психол. наук
Координаційна рада: Андрущенко В.П., акад. НАПН України, чл.-кор. НАН України, д-р філос. наук; Бабаєв В.М., д-р наук з держ. упр.; Биков В.Ю., акад. НАПН України, д-р техн. наук; Зязюн І.А., акад. НАПН України, д-р філос. наук; Іліаш Н., д-р техн. наук (Румунія); Коваленко О.Е., д-р пед. наук; Кремень В.Г., акад. НАН і НАПН України, д-р філос. наук; Левовицький Т., д-р пед. наук; Луговий В.І., акад. НАПН України, д-р пед. наук; Мамаліс А.Г. (Греція); Недялкова А. (Болгарія); Прокопенко І.Ф., акад. НАПН України, д-р пед. наук; Товажнянський Л.Л., акад. НАПН України, д-р техн., наук
Представлення в системах реферування: видання відображається в міжнародній реферативній базі даних "Ulrich's Periodicals Directory"
Адреса редакції: вул. Фрунзе, 21, Харків, Україна, 61002
Тел./факс: (057) 707-63-71
E-mail: aleksander@kharkiv.net