У Політеху обговорили фізико-хімічні проблеми

У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» пройшла Міжнародна науково-технічна конференція «Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких і неметалевих матеріалів». Подібні наукові читання імені академіка НАНУ А.С. Бережного проводяться в п’ятий раз. У цьому році вони були присвячені 90–річчю кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла й емалей.

Метою конференції було обговорення сучасних проблем і потреб силікатних виробництв, питань створення енерго- та ресурсозберігаючих технологій, новітніх тенденцій розвитку силікатних технологій, а також співпраця з провідними вітчизняними та зарубіжними виробництвами.

Наукові читання відвідали понад 200 учасників з України та інших країн (Німеччини, Швейцарії, Франції, Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Узбекистан).

Конференцію відкрив проректор НТУ «ХПІ» з науково-педагогічної роботи, професор Руслан Мігущенко, який висловив впевненість в тому, що подібні заходи приносять велику користь, а також допомагають у розвитку науки та промисловості України. З вітальним словом також виступив почесний ректор ХПІ, професор Леонід Товажнянський.

Ключовими спікерами конференції стали досвідчені іноземні вчені та керівники підприємств. Так, на наукових читаннях виступили: почесний професор НТУ «ХПІ», науковий співробітник Вісмарского університету технології, бізнесу та дизайну Н.Ф. Лісових і генеральний директор компанії EMO FRITЕ d.o.o. з Словенії Споленак Боян. Крім того, активними учасниками конференції стали відомі українські фахівці. Серед них –генеральний директор ПАТ «Грета» В.З. Анненков (Дружківка, Донецька обл.), Генеральний директор ТОВ «Малинівський склозавод» Р.Є. Бєлозерських (смт. Малинівка, Харківська область).

За матеріалами конференції були видані статті в збірнику наукових праць Вісник НТУ «ХПІ» в розділі «Хімія, хімічна технологія та екологія», який включено до переліку фахових видань ДАК МОН України та довіднику періодичних видань бази даних «Ulrich’s Periodicals Directory» (New Jersey, USA).