Порядок проведения семестрового контроля в ХПИ. ПРИКАЗ

Опубликован приказ об утверждении Порядка организации текущего, семестрового контроля и аттестации студентов с применением дистанционных технологий обучения в НТУ «ХПИ».

Наказ
ПОРЯДОК організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в НТУ ХПІ