Особливості вступу іноземців до НТУ “ХПI” у 2022 році

Правила прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства в українські університети у 2022 році значно відрізняються від попередніх років: Прийом іноземців на навчання у 2022 році може здійснюватися очно – у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2) та спеціально організованому регіональному центрі (офісі) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (58 000, м. Чернівці, вул. Головна, 203а) або дистанційно – за участі фірм-партнерів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» з дистанційного набору студентів-іноземців.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які:

  • отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства,
  • отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в’їзду) з метою навчання
  • або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль).

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти університет укладає угоду с партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступника, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти в дистанційній формі. Приймальною комісією Навчально-наукового інституту Міжнародної освіти при аналізі сучасних ринків освітніх послуг вдалося заключити 16 договорів з фірмами-партнерами нашого університету. Серед партнерів нашого вишу фірми з Нігерії, Китайської народної республіки, Туреччини, Азербайджану, Лівану, Узбекистану, Марокко, Єгипту та Кенії.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до університету, іноземець передає оригінали документів особисто.

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти:

  1. тричі на рік у визначені Правилами прийому строки для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
  2. упродовж року для навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, у групах довузівської підготовки іноземних громадян.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

На сьогоднішній момент прийом на навчання до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» тільки розпочався та буде тривати до 1 грудня 2022 року.

Голова постійнодіючої приймальної комісії Навчально-наукового інституту Міжнародної освіти,

Заступник директора Навчально-наукового інституту Міжнародної освіти Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”,

Дмитро Горовий, д.е.н., професор
WhatsApp, Viber, Telegram, WeChat: +380973939847
Dmytro.Gorovyi@khpi.edu.ua