Особливості вступу іноземців до НТУ “ХПI” у 2022 році

Правила прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства в українські університети у 2022 році значно відрізняються від попередніх років: Прийом іноземців на навчання у 2022 році може здійснюватися очно – у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2) та спеціально організованому регіональному центрі (офісі) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (58 000, м. Чернівці, вул. Головна, 203а) або дистанційно – за участі фірм-партнерів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» з дистанційного набору студентів-іноземців.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які:

  • отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства,
  • отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в’їзду) з метою навчання
  • або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль).

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти університет укладає угоду с партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступника, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти в дистанційній формі. Приймальною комісією Навчально-наукового інституту Міжнародної освіти при аналізі сучасних ринків освітніх послуг вдалося заключити 16 договорів з фірмами-партнерами нашого університету. Серед партнерів нашого вишу фірми з Нігерії, Китайської народної республіки, Туреччини, Азербайджану, Лівану, Узбекистану, Марокко, Єгипту та Кенії.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до університету, іноземець передає оригінали документів особисто.

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти:

  1. тричі на рік у визначені Правилами прийому строки для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
  2. упродовж року для навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, у групах довузівської підготовки іноземних громадян.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

На сьогоднішній момент прийом на навчання до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» тільки розпочався та буде тривати до 1 грудня 2022 року.

Голова постійнодіючої приймальної комісії Навчально-наукового інституту Міжнародної освіти,

Заступник директора Навчально-наукового інституту Міжнародної освіти Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”,

Дмитро Горовий, д.е.н., професор
WhatsApp, Viber, Telegram, WeChat: +380973939847
Dmytro.Gorovyi@khpi.edu.ua

 

 

Перелік  фірм-партнерів НТУ «ХПІ» з дистанційного набору студентів-іноземців у 2022 та 2023 роках

Нігерія Nigeria
Сафінея Лімітед,

Альбіа плаза, 91, Асукуо. Дж. Окон, Абуджа, Нігерія

Тел.: +2349081055555

E-mail:: m.samosvatov@businesshub.education

директор Микола Самосватов

Safinea Ltd.

Albia Plaza (Opposite Busy Mart Plaza), 91 Asuquo J. Okon, Jabi, Abuja, Nigeria

Phone: +2349081055555

E-mail:: m.samosvatov@businesshub.education

Director Mykola Samosvatov

Китайська народна республіка Peoples Republic of China
Ханчжоу Дін’ін Закордонних Освітніх послуг Ко., Лтд,

310013, Ханчжоу, Китайська народна республіка, вул. Ван Тань, 69, Науковий та технологічний парк Ілусінь, будинок А, будівля 4, кімната 415.

Тел. +380668668888

E-mail: admin@dingyingliuxue.com

директор Чень Мінлей

Hangzhou Dingying Foreign

Educational Services Co.,Ltd

310013, Hangzhou, China

Van tan Street, 69 , science and technology park Iluaxing, building A, building 4, room 415

Phone: +380668668888

E-mail: admin@dingyingliuxue.com

Director Chen Minglei

Чжецзян Ксипей Освітні технології Ко. Лтд.

311215, провінція Чжецзян, Ханчжоу, Китайська народна республіка, район Сяошань, Ханчжоу бей віздом валлей, Йонгху шосе, 233, 10й поверх

Тел.: +86 13777579724

E-mail: xufeiying@xipeiedu.com

директор Mao Іфей

Zhejiang Xipei Education Technology Co., Ltd.

311215, 10-th floor, Hangzhou Bay Wisdom Valley, No 233, Yonghui Road, Hangzhou,

Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Phone: +86 13777579724

E-mail: xufeiying@xipeiedu.com

Director Mao Yifei

Хейлудзян Хуаюе Орієнтал Культурні Комунікації Ко., Лтд,

Зона високотехнологічного промислового розвитку Харбіна, науково-технічні інновації та підприємництво інноваційна міська плаза № 699, корпус 19

Тел: 86-13115458538 (Fu Hong)

86-15645057830 (Sun Licai)

E-mail: huayuedongfang_ll@163.com

Директор Сун Ліцай

Heilongjiang Huayue Oriental Culture Communication Co., Ltd.

Harbin High-Technology Industrial Development Zone, scientific and technological innovation and entrepreneurship Innovation City Plaza No. 699, Building 19

Tel: 86-13115458538 (Fu Hong)

86-15645057830 (Sun Licai)

E-mail: huayuedongfang_ll@163.com

Director Sun Licai

Пекін Бою Жічен Освітні техлогії Ко. Лтд.

Китай, 100 000

Кімната 1101, блок 1, 10/F, корпус 1, №33 Гуаншунь

Північна вулиця, район Чаоян, Пекін 421, Китай

Тел: +4006689413

E-mail: haihngdachina@byzc.net.cn

Директор   Чжао Тао

Beijing Boyu Zhicheng Education Technology Co.,LTD China, 100000

Room 1101, Unit 1, 10/F, Building 1, No.33 Guangshun

North Street, Chaoyang District, Beijing 421, China

Tel: +4006689413

E-mail: haihngdachina@byzc.net.cn

Director Zhao Tao

QTEM

Китай, 266100

Кімната 801. 8 / F, корпус G. No.I, Кейюаньвейюі шосе, район Лаошань, Циндао, провінція Шаньдун

Тел: +86-0532-68693853

Тел:+86 18853235637

E-mail: tedguo@cntop-edu.com

Президент Куансіан Донг

QTEM

China, 266100

Room 801. 8 / F, Building G. No.I, Keyuanweiyi Road, Laoshan District, Qingdao. Shandong Province

Tel: +86-0532-68693853

Tel::+86 18853235637

E-mail: tedguo@cntop-edu.com

Resident Quanxian Dong

Чунцин Хайюхуей Ентерпрайз Менеджмент Консалтинг Ко, Лтд.

Китай, 401331, 17-257, Даксючен Вест Роад, Хуксі Стріт, Район Гаоксін, Чунцин

Тел.: +86 17782056860

E-mail: yicaiduo2022@163.com

Директор Кайдуо Йи

Chongqing Haiyuhui Enterprise Management Consulting Co., Ltd

China, 401331, No. 17-257, Daxuecheng West Road, Huxi Street, Gaoxin District, Chongqing

Tel: +86 17782056860

E-mail: yicaiduo2022@163.com

Director Caiduo Yi

Хайкоу Аутлет Консалтинг Сервис Ко., Лтд.

База предпринимательства Дунцзи, будівля C, № 26, вулиця Ченсі, Ченсі, район Лунхуа, Хайкоу, провінція Хайнань

Тел: +8617620961480

Генеральний директор: Чен Шицзе

Haikou Outlet Consulting Service Co., Ltd.

Dongji Entrepreneurship Base, Building C, No. 26, Chengxi Road, Chengxi Town, Longhua District, Haikou City, Hainan Province

Tel: + 8617620961480

General manager:Chen Shize

ТОВ Юань Фан Освітні послуги за кордоном, Сучжоу

Янгсу район, район Сучжоу, міський округ Сянчэн, мікрорайон Гаоте Сінь Ченг, вулиця Наньтяньчэн, 111, торговий центр Юаньчжун Хо, будинок 4, приміщення 801

Законний представник: Лю Хаовень

LLC “Yuan Fang Education Services Abroad”, Suzhou

Jiangsu  Province,  Suzhou  District, Xiangcheng  urban  district,  Gaotie Xin  Cheng  Microdistrict,  111 Nantiancheng  Street,  Yuanzhong Xinsheng  Ho  Shopping  Center, Building 4, Premises 801

Legal representative: Liu Haowen

 
Туреччина Turkey
Еверест

Анісманлік Егілім Tур.Tiл. Лтд. Ст.

Османагал Mх. Кіртаслейці Ск 48

Кагдашанішані K.2, D.8, Kaдикой, Стамбул, Туреччнина

Тел.: 0382 0341 1710 0001

E-mail: mehmetbinici@atlasedu.com

директор Мехмет Бінічі

Everest

Anismanlik Egilim Tur.Tic.LTD. ST.

Osmanagal Mh. Kirtasleyci Sk No. 48

Cagdashaniashani K.2, D.8, Kadikoy, Istambul.

Phone: 0382 0341 1710 0001

E-mail: mehmetbinici@atlasedu.com

Director Mehmet Binici

Баті Акденіз Юртдісі Егітім Данісманлік

Кібріс Сехітлері кад. No:80 D:2 Конак /Ізмір / Туреччина

Халаскаргазі кад. No:137 D:7 Стамбул / Туреччина

Тел.: +90.212.247.1214

+90.232.407.0809

+905335642915

E-mail:: info@akdenizegitim.com

директор Алі Озтюрк

Bati Akdeniz Yurtdisi Egitim Danismanlik

Kibris Sehitleri cad. No:80 D:2 Konak /Izmir / Turkey Halaskargazi Cad. No:137 D:7  Istanbul / Turkey

Phone:+90.212.247.1214

+90.232.407.0809

+905335642915

E-mail: info@akdenizegitim.com

Director Ali Ozturk

Райт Вей. Tiк. Лтд. Ст.

Харбіє мах., Тешвікіє кад.,Кисмет апт., 49

Шіші, Стамбул.

Тел: 0544 668 00 80

Директор Абдулла Крейш

Right Way uluslararasi danismanlik hizmetleri

TICARET LIMITED SIRKETI.

Harbiye Mah., Tesvikiye Cad., Kismet apt.,No.49

Sisi, Istanbul.

Phone: 0544 668 00 80

Director Abdullah Kreish

Азербайджан Azerbaijan
Інтер Брідж Едукейнш

Азербайджан, AZ1141,

Баку, Вул. Шафаета Мехдієва 97, кімната 4

Тел.: +99450 24142 60

+99412 555 71 93

E-mail: info@alphatehsil.com

директор Каміль Садигов

LLC Inter Bridge Education

Azerbaijan, AZ1141,

Baku, Shafaet Mehdiev str. 97, apt. 4

Phone: +99450 24142 60

+99412 555 71 93

E-mail: info@alphatehsil.com

Director Kamil Sadiqov

Ліван Lebanese
Огарит Тревел,

Ліванська Республіка

Баабда, вул. Старий ринок, цокольний поверх Міністерства освіти та фінансів

Тел.: +961-5-923888

+961-3-951140

E-mail: abbasschahine@hotmail.com

директор Аббас Шахін

Ogharit Travel

Lebanese Republic

Baabda, Old market str., Ministry of Education and Finance ground floor

Phone: +961-5-923888

+961-3-951140

E-mail: abbasschahine@hotmail.com

Director Abbass Chahine

Узбекистан Uzbekistan
ТОВ «Інсайд»,

Узбекистан, 100000, Ташкент, масив Жангох, 2АБ, 238

Директор Жахонгір Сафаров

Limited Liability Company «INSIDE» Uzbekistan. 100000

Tashkent city, Zhangokh massif, 2AB. 238

Director Jakhongir Safarov

Марокко Morocco
Центр приєднання та спостереження за іноземними студентами в Україні

Проспект Мед № 13. Поверх 3. Бен Гуерір.

Марокко

Тел.:  +212620000088. +380983600500

E-mail: centre.aseu.morocco@gmail.com

Директор Амаль Бріаклі

Centre d’.Affiliation et Suivi des Etudiants Étrangers en Ukraine

Avenue Med № 13. Etage 3. Ben Guerir.

Morocco

Tel: +212620000088. +380983600500

E-mail: centre.aseu.morocco@gmail.com

Director Amal Briakli

Єгипет Egypt
ТОВ «Дельта Сервіс»

Єгипет, Каїр, Мааді, вул.233. Будинок 19. Квартира 2

00201025522823

Директор Карім Ель Зававі

Delta Service Ltd

Egypt, Cairo, Maadi, St.233. Buldung 19. Flat 2

00201025522823

Director Karim El Zawawy

Кенія Kenya
«ATCL»

Кенія, 00200

Найробі, вул. Дж. Гічуру, 910

Тел.: +254718405052

+380672451112

E-mail: kovalvf@gmail.com

Директор Ігор Коваль

«ATCL»

Kenya, 00200

Nairobi, str. J. Gichuru, 910

Phone: +254718405052

+380672451112

Email: kovalvf@gmail.com

Director Ihor KOVAL

          Саудівська Аравія           Saudi Arabia
Поліграфічна корпорація Наджран

Королівство Саудівська Аравія –

місто Наджран

Район Алхалдях

Комерційний запис: 5950116103

Директор Алаа Алямі

Najran printing corporation

Kingdom of Saudi Arabia – Najran city

Alkhaldyah district

Commercial record : 5950116103

Director Alaa Alyami