www.kpi.kharkov.ua - /archive/Наукова_періодика/elits/2011/29/


[To Parent Directory]

14.10.2013 12:37 261068 Differentiation - principles and practices.pdf
14.10.2013 12:32 253420 Internet resources for computer-assisted learning of the humanities.pdf
14.10.2013 13:07 355584 Ідеологія та порівняльні історичні конструкти-філософсько-антропологічний контекст.pdf
14.10.2013 12:57 333299 Використання електронних підручників у процесі вивчення електрорадіотехнічних дисциплін учнями ПТНЗ.pdf
14.10.2013 12:56 552584 Використання засобів телекомунікацій у проектній діяльності учнів ПТНЗ.pdf
14.10.2013 12:58 368521 Використання моніторингу для контролю проектної діяльності.pdf
14.10.2013 12:56 370084 Використання ресурсів інтернет у підготовці майбутнього вчителя.pdf
14.10.2013 12:54 285187 Вплив характеру взаємовідносин між сторонами конфлікту на його динаміку.pdf
14.10.2013 13:11 262271 Гендерні аспекти міжособистісних відносин студентської молоді.pdf
14.10.2013 13:13 520446 Дослідження взаємозв’язку між комунікативними уміннями підлітків та спілкуванням у соціальних мережах.pdf
14.10.2013 12:57 349756 Екологічна ситуація країни – відображення екологічної культури суспільства.pdf
14.10.2013 12:57 444516 Ефективність застосування засобів проектування комп’ютерно орієнтованих технологій навчання у ПТНЗ.pdf
14.10.2013 12:30 300096 Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівців.pdf
14.10.2013 12:38 306701 Коррупционность – антисоциальная тенденция цивилизованного общества.pdf
14.10.2013 13:15 287141 Креативность как компонент самоактуализации личности.pdf
14.10.2013 12:49 294118 Мотиваційний профіль молодого вченого як основа розвитку його кар`єри.pdf
14.10.2013 13:08 304770 Міжгалузева та внутрішньогалузева омонімія науково-технічних термінів та труднощі їх перекладу.pdf
14.10.2013 12:55 336319 Навчальний процес в інтегрованому освітньому середовищі.pdf
14.10.2013 12:30 301674 Організація позаудиторної виховної діяльності та дозвілля студентів ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації.pdf
14.10.2013 12:51 274798 Особистість викладача як одна з педагогічних умов формування психологічної культури майбутніх керівників.pdf
14.10.2013 13:12 267224 Особливості етичної культури майбутньго психолога.pdf
14.10.2013 13:15 262655 Особливості профдеформаціїї викладача загальноосвітньої школи.pdf
14.10.2013 12:25 300460 Особливості психолого-педагогічної підготовки майбутніх інженерів.pdf
14.10.2013 13:09 307279 Оцінювання якості професійно – педагогічної діяльності викладачів у сша на сучасному етапі розвитку вищої школи.pdf
14.10.2013 12:25 258534 Передумови уніфікації і стандартизації елементів навчального процесу.pdf
14.10.2013 12:44 299909 Прищеплення студентам навичок роботи в команді.pdf
14.10.2013 12:30 298585 Проблемы среднего образования, влияющие на формирование фундоментальной базы знаний выпускников школ и пути их решения.pdf
14.10.2013 13:14 307154 Психолого-педагогические особенности формирования креативности как фактора успешной инженерной деятельности.pdf
14.10.2013 13:08 313314 Розвиток навчання іноземних мов в Україні до ХVІІІ ст..pdf
14.10.2013 12:22 332213 Роль психолого-педагогічних дисциплін у становленні кар’єри майбутнього менеджера.pdf
14.10.2013 13:06 266053 Семінарське заняття як форма навчання.pdf
14.10.2013 12:50 307671 Удосконалення контрольно–аналітичної діяльноті керівника ЗНЗ в умовах післядипломної освіти.pdf
14.10.2013 12:51 298400 Удосконалення системи підготовки класних керівників до здійснення виховної діяльності в умовах ПІС-лядипломної освіти.pdf
14.10.2013 12:37 324667 Формирование знаний об управленческой деятельности в экстремальной ситуации у будущих энергетиков-менеджеров.pdf
14.10.2013 12:24 252895 Формирование культурного уровня будущих специалистов.pdf
14.10.2013 12:38 464348 Формирование нового экономического мышления.pdf
14.10.2013 12:29 268532 Формування професійної компетентності майбутніх викладачів исциплін інженерно-будівельного профілю.pdf
14.10.2013 13:12 277447 Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва в студентської молоді.pdf
14.10.2013 13:09 356942 Функціональні й командні ролі учасника малої групи- аналіз досліджень.pdf
14.10.2013 12:55 301811 Філософія героїзму в системі розвитку суспільних відносин.pdf
14.10.2013 13:13 289994 Эмоциональная устойчивость как определяющий фактор эффективности деятельности работников диспетчерско-аварийных служб коммунальных предприятий.pdf