Всеукраїнські учнівські олімпіади НТУ “ХПІ”

>ДО УВАГИ  АБІТУРІЄНТІВ!!!<

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” запрошує взяти участь

у олімпіаді НТУ «ХПІ», що проводитиметься в рамках Всеукраїнських олімпіад для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей:

101 Екологія

Дата та місце проведення:

          І тур (дистанційний) 20.03.2017 року

          ІІ тур (очний) 24.04.2017 року

 

  ОЛІМПІАДИ:

  • Українська мова та література

  • Математика

  • Фізика

  • Хімія

  • Біологія

  • Історія України

  • Англійська мова (переклад)

 

105 Прикладна фізика та наноматеріали
124 Системний аналіз
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
144 Теплоенергетика
145 Гідроенергетика
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
181 Харчові технології
185 Нафтогазова інженерія та технології
186 Видавництво та поліграфія
263 Цивільна безпека
273 Залізничний транспорт
274

Автомобільний транспорт

Переможцям ІІ туру при розрахунку конкурсного балу в НТУ “ХПІ” будуть нараховуватися додаткові бали до сертифікату ЗНО з одного з предметів за результатами участі в олімпіаді зі спеціальності.

Завдання для участі у І турі буде викладено на сайті університету 20.03.2017 року.

Відповіді необхідно присилати за адресою: admission@khpi.edu.ua