Міжнародні зв’язки

У 2018 роцi мiжнародним зв’язкам Нацiонального технiчного унiверситету “Харкiвський полiтехнiчний iнститут” виповнилось 90 років.

В теперішній час НТУ “ХПІ” продовжує укріпляти та поширювати зв’язки з 106 закордонними партнерами з 33 країн світу (Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, В’єтнам, Греція, Данія, Естонія, Індія, Іспанія, Італія, Китай, Корея, Нідерланди, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Словаччина, США, Угорщина, Франція, Швеція, В’єтнам, Грузія, Таджикистан та ін.)

Найбільш динамічно і продуктивно розвиваються зв’язки з Магдебурзьким університетом ім. Отто-фон-Ґеріке (Німеччина), Клагенфуртським університетом (Австрія), Університетом Мішеля де Монтеня Бордо-3 (Франція), Мішкольцьким університетом (Угорщина), Петрошанським університетом (Румунія), Університетом штату Айова (США), Манчестерським університетом (Велика Британія), Технічним університетом Гамбург-Гарбург (Німеччина), Національним технічним університетом Афін (Греція), Берлинським університетом ім. Гумбольта (Німеччина).

Важливим етапом в житті університету стало підписання ректором НТУ “ХПІ” професором Л. Товажнянським у вересні 2005 року у старішому вищому навчальному закладі Європи Болонському університеті (Італія) Великої Хартії Університетів (“Magna Charta Universitatum”). В березні 2007 року НТУ “ХПІ” був прийнятий до Європейської асоціації університетів як повноправний індивідуальний член. З вересня 2007 року НТУ “ХПІ” також є членом Мережі університетів країн Чорного моря, а з березня 2009 року – членом Євразійської асоціації університетів. Ці події стали важливими кроками по інтеграції університету до єдиного європейського та світового освітнього простору.

Свідоцтвом міжнародного визнання НТУ “ХПІ” є кількість грантів, які отримані університетом від міжнародних фондів та програм. Метою цієї роботи є інтеграція у світові економічні системи, залучення в сферу освіти України іноземних інвестицій.

На теперішній час в університеті реалізується 28 міжнародних проектів на загальну суму фінансування близько 3,5 млн. євро. З них 18 освітніх і 10 наукових проектів.

Для надання допомоги у підготовці навчальних і наукових проектів, а також для пошуку партнерів, на базі відділу міжнародних зв’язків університету за ініціативою Технічного університету Гамбург-Харбург було створено Координаційний центр консорціуму “ЕС – Україна” (проект Темпус “Створення Консорціуму технічних ВУЗів “ЕС – Україна” та постійно діючого координаційного центру консорціуму”). Після завершення проекту, завдяки своїй успішній діяльності, Координаційний центр консорціуму було офіційно визнано адміністрацією університету і він став структурним підрозділом відділу міжнародних зв’язків НТУ “ХПІ”. У 2008р. Центр було перейменовано у групу фандрайзингу. Найважливішою функцією Групи залишається координація, ініціювання, планування та реалізація спільних національних та міжнародних проектів. Співробітники групи підтримують інформаційно-консультаційне поле у ВУЗі через поширення інформації щодо можливостей участі у міжнародних освітніх та навчальних програмах. З цією метою було створено банк даних програм; здійснюється постійна підтримка веб-сайту: http://www.ec.kharkiv.edu, функціонує список розсилки.

У 2003 році за підтримкою Магдебурзького університету імені Отто-фон-Герікке (Німеччина) в НТУ “ХПІ” був заснований німецько-технічний факультет по підготовці студентів по спеціальностях машинобудівного та електромашинобудівного профілю. Навчання на факультеті проводиться, у тому числі, і німецькою мовою. Кращі студенти факультету мають можливість пройти включене навчання в німецьких вищих навчальних закладах.

В сфері міжнародної діяльності в НТУ “ХПІ” функціонують Центр підготовки іноземних громадян, Українсько-Французький Центр і Українсько-Американський Бізнес Центр, які координують взаємодію з Францією і США, Регіональний Центр підготовки енергоменеджерів та Центр енергозберігаючих інтегрованих технологій, Центр “Перспектива”.

Щороку на базі університету проводиться більш 30 міжнародних науково-технічних конференцій, низка крупних міжнародних форумів, презентацій та виставок. Університет постійно бере участь у міжнародних виставках за кордоном.

Протягом кожного року за кордон на наукову роботу та стажування, для участі у конференціях, симпозіумах і т.п., на навчання та мовні курси виїжджає понад 400 наукових співробітників, викладачів, студентів та аспірантів університету. За рік університетом приймається більше 300 іноземних фахівців, студентів та аспірантів.

З 1980 року в унiверситетi iснує вiддiл мiжнародних зв’язкiв. Основнi напрямки дiяльностi вiддiлу:

 • координацiя мiжнародної дiяльностi кафедр та iнших пiдроздiлiв унiверситету;
 • розробка i реалiзацiя мiжнародних проектiв;
 • робота за договорами з вищими навчальними закладами i фiрмами за кордоном;
 • сприяння програмам мiжнародного обмiну викладачiв, аспiрантiв i студентiв;
 • iнформацiйно-консультацiйнi послуги;
 • обмiн делегацiями;
 • надання митних послуг;
 • оформлення виїзних документiв;
 • органiзацiя лiтнiх мовних курсiв;
 • органiзацiя лiтнiх практик студентiв за кордоном (Францiя, Угорщина, Румунiя, Польща, Нiмеччина);
 • виконання iнших задач, що зв’язані з мiжнародною дiяльнiстю.

За активне мiжнародне спiвробiтництво НТУ “ХПI” неодноразово визнавався одним iз кращих вузiв як регiону, так i України в цiлому.

Контактнi особи:

Хрипунов Геннадій Семенович
Проректор з мiжнародних зв’язків
Україна, м. Харкiв, вул. Фрунзе, 21, НТУ “ХПI”
Тел/факс: +38 (057) 706-32-16
Факс: +38 (057) 707-66-01
E-mail: khrip@ukr.net, omsroot@kpi.kharkov.ua

Гончаров Олександр Андрiйович
Начальник вiддiлу мiжнародних зв’язкiв
Україна, м. Харкiв, вул. Фрунзе, 21, НТУ “ХПI”
Тел.: +38 (057) 706-32-28
Факс: +38 (057) 707-66-01
E-mail: gaa@kpi.kharkov.ua, omsroot@kpi.kharkov.ua

Кудій Дмитро Анатолійович
Факультет міжнародної освіти
Україна, 61002, м. Харкiв, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПI»
Тел.\факс +38(057) 707-63-16,
Е-mail: kudiy@ukr.net,