Відділ міжнародних зв’язків

Блог Відділу міжнародних зв’язків

 

Відділ міжнародних зв‘язків НТУ «ХПІ», як окремий підрозділ університету, створено в 1980 році. Вся діяльність відділу спрямована на подальший розвиток і зміцнення міжнародного співробітництва університету.

Основні напрямки діяльності відділу:

 • координація міжнародної діяльності кафедр та інших підрозділів університету;
 • розробка і реалізація міжнародних проектів;
 • робота за договорами з вищими навчальними закладами і фірмами за кордоном;
 •  сприяння програмам міжнародного обміну викладачів, науковців, аспірантів та студентів;
 • інформаційно-консультаційні послуги;
 • обмін делегаціями;
 • надання митних послуг;
 • оформлення виїзних документів;
 • організація літніх мовних курсів;
 • організація літніх практик студентів за кордоном;
 • виконання інших задач, зв’язаних з міжнародною діяльністю.

В теперішній час НТУ «ХПІ» продовжує укріпляти та поширювати зв’язки з 168 закордонними партнерами із 38 країн світу (Австрія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Грузія, Естонія, Іспанія, Італія, Китай, Корея, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія, Таджикистан та ін.). Діє 150 прямих договорів з закордонними вищими навчальними закладами та організаціями.

Найбільш динамічно і продуктивно розвиваються зв’язки з Магдебурзьким університетом ім. Отто-фон-Герікке (Німеччина), Клагенфуртським університетом (Австрія), Ліонською вищою центральною школою (Франція), Мішкольцьким університетом (Угорщина), Берлинським університетом ім. Гумбольдта (Німеччина), Дрезденським технічним університетом (Німеччина), Краківською та Варшавською політехніками (Польща), Софійським університетом ім. Клімента Охридського (Болгарія), Технічним університетом Гамбург-Гарбург (Німеччина) та ін..

Важливим етапом в житті університету стало підписання НТУ «ХПІ» у вересні 2005 року у старішому вищому навчальному закладі Європи Болонському університеті (Італія) Великої Хартії Університетів («Magna Charta Universitatum»). В березні 2007 року НТУ «ХПІ» був прийнятий до Європейської асоціації університетів як повноправний індивідуальний член. 10 березня 2009 року університет став повноправним членом Євразійської асоціації університетів. З листопада 2009 року НТУ «ХПІ» також є членом Мережі університетів країн Чорного моря. Ці події стали ще одним важливим кроком в інтеграції університету до єдиного європейського і міжнародного освітнього простору.

Свідоцтвом міжнародного визнання НТУ «ХПІ» є кількість грантів, отриманних університетом від міжнародних фондів та програм. Метою цієї роботи є інтеграція у світові економічні системи, притягнення в сферу освіти України іноземних інвестицій. За даними Національного Офісу ТЕМПУС в Україні НТУ «ХПІ» займає 1-ше місце в Україні серед вищих навчальних закладів по реалізації проектів ТЕМПУС – найбільш масштабних освітніх проектів. За період існування програми ТЕМПУС університет приймав участь у  26 проектах.

У 2016-2017 навчальному році в НТУ «ХПІ» реалізовувалися 37 міжнародних проектів, серед яких проекти європейських програм ТЕМПУС (3 проекти), Єразмус+ K2 (2 проекти), Єразмус+ K1 (14 проектів з мобільності), 7-ї Рамкової програми, програми ДААД, фонду Гумбольдта, науково-технічні проекти в рамках міжурядових угод.

Для надання допомоги в підготовці як освітніх, так і наукових проектів, а також у пошуку партнерів, в університеті на базі відділу міжнародних зв’язків за ініціативи Технічного університету Гамбург-Гарбург створено Координаційне бюро в рамках проекту ТЕМПУС «Створення Консорціуму вузів «ЄС-Україна». Співробітниками Консорціуму в університеті започатковані всі умови для участі професорсько-викладацького складу та студентів у міжнародних програмах та проектах – створено інформаційно-консультаційну базу, яка складається з банку даних міжнародних програм, веб-сайту, що постійно обновлюється, та списку електронної розсилки.

У 2003 році за підтримкою Магдебурзького університету імені Отто-фон-Герікке (Німеччина) в НТУ «ХПІ» був заснований німецький технічний факультет по підготовці студентів по спеціальностях машинобудівного та електро-машинобудівного профілю. В 2016 році на базі німецького технічного факультету в університеті створено Освітній центр «Німецький технічний факультет», дія якого була поширена на всі спеціальності НТУ «ХПІ», який надає унікальну можливість інтеграції студентів в Європейський освітній простір через міжнародні програми «подвійних дипломів»,  кредитної академічної і наукової  мобільності  на умовах успішного закінчення першого семестру навчання (навіть за відсутністю попередньої німецькомовної підготовки при вступі в НТУ «ХПІ»).

З 2015-2016 навчального року НТУ «ХПІ» активно долучився до нової програми академічної (кредитної) мобільності студентів і академічного персоналу Еразмус+ по напрямку КА-1, яку активно реалізовував і в 2016-2017 навчальному році, значно збільшивши кількість договорів по вказаній програмі. В результаті отриманого від Європейського Союзу фінансування в рамках цієї Програми в НТУ «ХПІ»  в 2016-2017 навчальному році діяло 14 проектів співробітництва з ВНЗ Європи: Міщкольцький університет, Угорщина; Отто фон Герікке університет Магдебургу, Німеччина;  Університет економіки в Катовіце, Польща;  Університет Щецина, Польща; Клагенфуртський університет, Австрія; SWPS – університет соціальних і гуманітарних наук, Польща; університет Марібору, Словенія; університет економіки в Познані, Польща; Литовська морська академія, Литва; Пірейський університет прикладних наук, Греція; Вільнюський університет ім. Гідеманіса, Литва; Політехніка Познанська, Польща; Університет Яна Кохановського, Польща; Центральна школа Нанта, Франція. По вказаній програмі ЕРАЗМУС+  студенти НТУ «ХПІ» мають можливість на 1-2 семестри виїхати на навчання в європейські ВНЗ з відшкодуванням витрат на дорогу та виплатою стипендії 750-800 євро в місяць.

НТУ «ХПІ» активно підтримує і розвиває вже існуючі програми обміну студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу та науковців – програми подвійного диплому, міжнародні академічні програми обміну, гранти та стипендії, навчання на контрактній основі у ВНЗ – партнерах НТУ «ХПІ», міжнародні проекти, літні школи та мовні курси, міжнародні заходи (конференції, форуми,  майстерні та ін.).

В теперішній час в НТУ «ХПІ» діють 14 програм «Подвійний диплом» з вишами Німеччини, Австрії, Франції, Польщі, Кореї, Китаю, Швейцарії та ін. Програми подвійного диплому дають можливість студентам НТУ «ХПІ», паралельно з навчанням в рідному ВНЗ, отримати другий диплом іноземного вишу.

Щороку на базі університету проводиться понад 30 міжнародних науково-технічних конференцій, низка крупних міжнародних форумів, презентацій та виставок. Університет постійно бере участь у міжнародних виставках за кордоном.

Протягом кожного року за кордон на наукову роботу та стажування, для участі у конференціях, симпозіумах і т.п., на навчання та мовні курси виїжджає понад 400 наукових співробітників, викладачів, студентів та аспірантів університету. За рік університетом приймається більше 200 іноземних фахівців, студентів та аспірантів.

За активне міжнародне співробітництво НТУ «ХПІ» неодноразово визнавався одним з кращих ВНЗ як регіону, так і України в цілому.

КОНТАКТИ

Хрипунов Геннадій Семенович
Проректор з мiжнародних зв’язків
Україна, 61002, м. Харкiв, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПI»
Тел/факс: +38 (057) 706-32-16
Факс: +38 (057) 707-66-01
E-mail: khrip@ukr.net, omsroot@kpi.kharkov.ua

Гончаров Олександр Андрiйович
Начальник вiддiлу мiжнародних зв’язкiв
Україна, 61002, м. Харкiв, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПI»
Тел.: +38 (057) 706-32-28
Факс: +38 (057) 707-66-01
E-mail: gaa@kpi.kharkov.ua, omsroot@kpi.kharkov.ua