Психологічна підтримка

В НТУ «ХПІ» створена безкоштовна служба соціально-психологічної допомоги, до якої увійшли викладачі, випускники, студенти кафедри психології та педагогіки ХПІ. Тепер в режимі онлайн політехніки (студенти і співробітники вишу) зможуть отримати психологічну консультацію у фахівців.

Служба працює в Telegram: https://t.me/spsppuss

Керівник: 
Підбуцька Ніна Вікторівна, д.психол.н., проф.

Психолог
и:
Книш Анастасія Євгенівна к. психол. н., доц.
Штученко Ірина Євгенівна к. психол. н., доц.

 

Метою діяльності служби є підвищення ефективності освітнього процесу, профілактика та вирішення конфліктів між учасниками освітнього процесу, захист психічного здоров’я, супровід комунікації із людьми з особливими освітніми потребами, соціального благополуччя студентів, викладачів та працівників НТУ «ХПІ»

Психолог соціально-психологічної служби (СПС) університету виконує наступні завдання:

  • психологічну діагностику;
  • психологічне консультування;
  • сприяє повноцінному розвитку особистості студентів протягом навчання, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання та саморозвитку;
  • психологічно забезпечує та супроводжує діяльність основних груп працівників університету;
  • сприяє підвищенню психологічної культури, стресостійкості студентів у сфері навчання і міжособистісного спілкування;
  • допомагає у створенні сприятливого мікроклімату, подоланні конфліктів у студентських групах;
  • профілактику та сприяння усуненню труднощів адаптації до соціально-психологічних умов життя, які постійно змінюються;
  • психологічне просвітництво
  • супровід навчання осіб з особливими освітніми проблемами
  • просвітництво щодо гендерної рівності.

 

Методичний кабінет – 2 поверх (праве крило), 2 навчальний корпус.

E–mail : ppusskpi@gmail.com

Підбуцька Ніна Вікторівна, тел. +38(050)98 56 304

Штученко Ірина Євгенівна, тел. +38(057)66 50 68

Книш Анастасія Євгенівна, тел. +38(097)980 25 41

 

Детальнiше про соціально-психологічну службу НТУ «ХПІ»