Рівні підготовки

Навчальний процес в університеті – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на повному освітньо-кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти.

Навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується  на формування освіченої, гармонічно розвиненої особливості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в галузях економіки, технологій, системах управління, соціально-культурній сфері в сучасних умовах.

Організація навчального процесу базується на багатоступеневій системи вищої освіти  за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Молодший спеціаліст – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі загальної середньої освіти здобув загальнокультурну підготовку, спеціальні уміння  та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення типових професійних завдань, які передбачені для відповідних посад, у певній галузі економіки.

Освітньо-кваліфікаційна програма підготовки молодшого спеціаліста забезпечує одночасне здобуття базової вищої освіти, за спеціальністю та кваліфікації молодшого спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти або  на базі базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобути повну загальну середню освіту.

Нормативний термін навчання на базі повної загальної середньої освіти – три роки, а на базі середньої освіти – чотири роки.

Освітньо-професійна програма підготовки реалізується вищими навчальними закладами при університеті:

  • Комп’ютерно-технологічний коледж;
  • Полтавський політехнічний коледж;
  • Військовий Інститут танкових військ.

Особи які успішно пройшли державну атестацію отримують документ встановленого зразку.

Бакалавр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної  загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання,  передбачені для відповідних посад, у певній галузі економіки.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпечує одночасне здобуття базової  вищої освіти за напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра на базі повної загальної, середньої освіти.

Нормативний термін навчання – 4 роки.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра реалізується в університеті  в 5-ти інститутах та на 4-х факультетах.

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразку про здобуття базової вищої освіти за відповідним напрямом підготовки та кваліфікації бакалавр.

Спеціаліст – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації  бакалавра здобув спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування – для вирішення  складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад, у певній економічній галузі.

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста забезпечує  одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації спеціаліста на базі відповідної освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалавра.

Нормативний термін навчання – 1,5 року.

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразку про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації спеціаліста.

Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації  бакалавра або спеціаліста (окремі спеціальності які відносяться до специфічних категорій) здобули поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра забезпечує одночасне здобуття освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра на базі відповідної освітньо-кваліфікаційної  програми підготовки бакалавра або спеціаліста.

Підготовка магістрів в університеті спрямована на створення умов для творчого  розвитку обдарованої особливості і підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності:

  •  науково-дослідним
  • науково-педагогічним
  • управлінським

Нормативний термін навчання – 2 роки.

Особи, яку успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразку про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра.

Зміст освіти – це обумовлені цілями та потребами суспільства (вимоги до системи знань, умінь, навичок та компетенцій, що формуються у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку науки, техніки, технологій та культури та визначається освітньо-професійною програмою підготовки (ОПП), навчальними програмами навчальних дисциплін.

Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частини.

Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним стандартом освіти.

Вибіркова частина змісту освіти визначається університетом і складається з частини самостійного вибору навчального закладу та частини вільного вибору студента.

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і традицій університеті, регіональних потреб тощо.