Міжнародний обмін

 1. Дійсні програми міжнародного обміну
 1. Документи, необхідні для участі у програмах обміну, літніх школах, стажуваннях тощо

Програми обміну/стажування

Після підтвердження номінації  кандидату прийде лист від ВНЗ, яке приймає за програмою обміну/стажуванню з переліком необхідних документів, згідно правил цього ВНЗ. Як правило, ВНЗ, які приймають просять заповнити та надати наступні документи:

 1. Угода про навчання (англ. Learning Agreement);
 2. Копія диплому з додатком або академічної довідки про прослухані курси та отримані оцінки (документи мають бути перекладені на відповідну іноземну мову й нотаріально завірені);
 3. Сертифікат на знання іноземної мови, на якій буде проходити навчання у закордонному ВНЗ (наприклад, TOEFL або IELTS);
 4. Підписана декларація про місце проживання, дату народження, громадянства;
 5. Мотиваційний лист (англ. Motivation statement) або есе на англійській /національній мові іноземного ВНЗ (до 500 слів), який повинен містити професійні досягнення. Також у ньому потрібно вказати причину, за якою кандидат бажає навчатися у обраній країні /університеті чи інституті; що конкретно хоче вивчати; як і де маєте намір застосовувати отримані знання. Мотиваційний лист повинен показати ваше вміння пояснювати, роз-мірковувати, переконувати та наводити аргументи;
 6. CV (документ має містити вашу контактну інформацію, короткі відомості про отриману освіту, професійний досвід, знання іноземних мов і т.п.);
 7. Рекомендації від викладачів по профільним предметам;
 8. Дійсний лист-підтвердження про прийняття в іноземний ВНЗ
 9. Копії особистих документів, що засвідчують особу
 10. Інші важливі документи (наприклад, про участь та перемоги в наукових олімпіадах тощо).

Літні школи

 1. Студентам, що бажають прийняти участь в роботі українсько-австрійської літньої школи необхідно:
 2. Принести у відділ міжнародних зв’язків (кімн. 38 ректорського корпусу) службову записку на ім’я проректора проф. Г.С. Хрипунова, підписану деканом факультету, з проханням прийняти студента …….. у склад групи для участі у літній школі німецької мови. Необхідна умова: відсутність академічної заборгованості, базові знання німецької мови, неучасть у даній програмі раніше.
 3. Додати заяву від студента із зазначенням ПІБ, номера групи, телефону та електронної адреси.

Відбір студентів буде відбуватися за рейтинговою системою (знання німецької мови);

 1. Якщо студент бажає прийняти участь в літній школі за кордоном, необхідно отримати перелік необхідних документів з літньої школи (відповідно до умов цієї школи), після чого:
 • Завірити документи, отримавши потрібні підписи на кафедрі, в деканаті та у відділі міжнародних зв’язків;
 • Повний пакет документів самостійно направити у ВНЗ, що приймає, у зазначені строки;
 • Отримати запрошення від ВНЗ, що приймає, оригінал якого надсилається поштою на адресу студента або відділу міжнародних зв’язків (скановану копію надсилають на електронну адресу студента);
 • Перевірити, чи дійсний закордонний паспорт та самостійно оформити візу відповідної країни навчання;
 • За 10 днів до від’їзду на навчання надати у відділ міжнародних зв’язків  документи для оформлення наказу на направлення за кордон;
 • Після приїзду протягом 3-х рабочих днів надати у відділ міжнародних зв’язків звітні документы для оформлення наказу про повернення.

Для усіх видів виїзду за кордон (програми обміну, літні школи, стажування і т.і.) у відділ міжнародних звязків надаються наступні документи:

Документи перед поїздкою (надаються мінімум за 10 днів до поїздки):

 • Службова записка від декану на ім’я проректора з міжнародних зв’язків (зразок у відділі міжнародних зв’язків);
 • Копія запрошення від приймаючої сторони із зазначенням строків перебування за кордоном;
 • Переклад запрошення на українську або російську мову (на окремому листку, засвідчення не потребує);
 • Індивидуальний навчальний план, погоджений завідуючим кафедрою або координатором программи навчання.

Документи необхідно надати у відділ міжнародних зв’язків (Ректорський корпус, к. № 38).

Документи про повернення (надаються у триденний термін після повернення):

 • Копія паспорта (копія сторінки із штампом про перетин кордону);
 • Короткий звіт у вільній формі про перебування за кордоном (об’єм 1-2 сторінки).
 1. Терміни подачі спільних проектних заявок на організацію міжнародної кредитної мобільності

 

Конкурси для участі у проектах з кредитної/ступеневої мобільності оголошуються щорічно, в залежності від програми, в якій бере участь студент. Зазвичай вони оголошуються у жовтні та тривають, як правило, до лютого наступного календарного року.

Більш детальну інформацію про участь у тій чи іншій програмі мобільності можна отримати на сайті програми, або ж звернувшись у відділ міжнародних зв’язків НТУ «ХПІ».

 1. Посилання на аплікаційні форми для участі в програмах міжнародної академічної мобільності

Документи, які потрібно заповнити кандидатам вже після підтвердження номінації:

Learning for studies (угода про мобільність – навчання) (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/opportunities/higher-education/doc/learning-studies_en.pdf)

Mobility agreement – teaching (угода про мобільність – викладання) (https://www.erasmusplus.org.uk/file/2986/download)

Mobility agreement – training (угода про мобільність – стажування) (https://www.erasmusplus.org.uk/file/2987/download)

 1. Мова викладання на програмах міжнародної академічної мобільності

Більшість спільних програм міжнародної академічної мобільності викладаються англійською мовою або ж мовою країни, що приймає.

Окрім основної мови викладання, стипендіати програм вивчають мови країн перебування в рамках спеціальних курсів.

 1. Необхідний освітній ступінь для участі у програмах міжнародної академічної мобільності

Кредитна мобільність може організовуватись для студентів (бакалаврів/ окрім 1-го курсу/, магістрів, аспірантів), викладачів, а також співробітників вищих навчальних закладів

Умови:

 • Висока успішність (середній бал не нижчий, ніж 4,5)
 • Відсутність академічних заборгованостей
 • Рівень знання відповідної іноземної мови не нижче В2

Неможливо стати учасником даних програми вже після отримання диплому про закінчення університету.

 1. Практична інформація для студентів щодо їх можливої мобільності

Постанова “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність ” № 579.

Освітні програми Європейського Союзу – http://www.ec.kharkiv.edu/op_EU.html
Гранти, стипендії, конкурси – http://www.ec.kharkiv.edu/gsk.html

Програма Фулбрайта –  http://www.fulbright.org.ua/

Програма ДААД –          http://www.daad.org.ua/ukr/stipendien.htm

Програма TEMPUS –      https://www.tempus.org.ua/

Програма Еразмус –       http://erasmusplus.org.ua/

Програма Visby – https://studyinsweden.se/scholarship/visbyprogrammescholarshipsformasterslevelstudies/

Більш детальну практичну інформацію щодо можливої участі у программах міжнародної  академічної мобільності можна отримати у відділі міжнародних зв’язків НТУ «ХПІ».

 1. Організації/підприємства (міжнародні партнери), з якими співпрацює НТУ «ХПІ»

Посилання: http://www.kpi.kharkov.ua/rus/mizhnarodni-zv-yazki/mizhnarodni-partneri-ntu-hpi/

 1. Можливості міжнародного обміну

Що дає міжнародний обмін:

 • пройти навчання в одному з кращих університетів країн Європи;
 • підвищити свою конкурентоспроможність на українському та міжнародному ринках праці;
 • удосконалити навички крос-культурного спілкування в інтернаціональному середовищі;
 • вивчити культуру та звичаї країни перебування;
 • ознайомитись з міжнародним досвідом викладання дисциплін;
 • удосконалювати навички володіння англійською мовою;
 • почати навчання другої іноземної мови
 • розширити коло знайомих та завести нових друзів!

Де можливо отримати інформацію про можливості участі у міжнародному обміні:

ЛІТНІ ШКОЛИ (для довідки)

Навчальна програма більшості літніх шкіл передбачає обов’язкові заняття за профільними предметами та широкий спектр необов’язкових, факультативних занять, олімпіад, лекцій, семінарів, студій. Після закінчення обов’язкових курсів учасники повинні здавати заліки або виконувати дослідні завдання. Велика роль приділяється неформальному спілкуванню студентів та викладачів, як на наукові теми, так і на загальнолюдські.

У літній школі, як правило, поєднується відпочинок та активні заняття у тій чи іншій області науки. Найчастіше їх проводять аспіранти університетів або вчені-ентузіасти. Міжнародні літні школи зазвичай створюються, щоб залучати талановитих студентів до дослідницької роботи. Це не тільки нові знання, але й корисний практичний досвід, а також нові знайомства, які можуть знадобитися у майбутньому.

У НТУ «ХПІ» діє літня школа з Клагенфуртським університетом.

Літня школа з Клагенфуртським університетом

Літня школа німецької та російської мов була створена у 1993 році в рамках Угоди про співробітництво між нашими університетами. Робота школи проводиться в канікулярний час: липень або серпень. Тривалість програми – 3 тижні. Викладання німецької мови здійснюють австрійські викладачі, а російської мови австрійцям – викладачі НТУ «ХПІ».

Після закінчення курсів австрійська сторона організує та оплачує українським студентам здачу сертифікаційного екзамену в Центрах тестування в Харкові або у Києві.

Програма фінансується Міністерством освіти Австрії та частково самими студентами (сума внеску визначає австрійська сторона).

Для участі запрошуються студенти НТУ«ХПІ», що вивчають (або вивчали у школі) німецьку мову, які мають рівень не нижчий, ніж А2.

Усім, хто бажає прийняти участь в роботі літньої школи необхідно:

 1. Принести у відділ міжнародних зв’язків (кімн. 38 ректорського корпусу) службову записку на ім’я проректора проф. Г.С. Хрипунова, підписану деканом факультету, з проханням прийняти студента …….. у склад групи для участі у літній школі німецької мови. Необхідна умова: відсутність академічної заборгованості.
 2. Додати заяву від студента із зазначенням ПІБ, номера групи, телефону та електронної адреси.

Відбір студентів буде відбуватися за рейтинговою системою (знання німецької мови).