Наглядова рада

 

До складу Наглядової ради ХПІ увійшли відомі представники державних організацій, діячі промисловості, бізнесу, освіти, науки, які не є співробітникам університету та мають високі професійні досягнення у сфері освіти і науки, користуються значною довірою у своїх освітніх, наукових, професійних, мистецьких колективах, громадських організаціях тощо.

28 січня 2022 р. у приміщенні ректорату відбулось засідання Наглядової ради Університету. Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України «Про вищу освіту», на засіданні було заслухано звіт ректора про підсумки фінансово-господарської діяльності Університету у 2021 році. Відзначено досягнення Національного технічного університету (ХПІ) за звітний період та роботу Є.І. Сокола, доктора технічних наук, професора, член-кореспондента НАН України. Згiдно з протоколом засiдання, звіт узято до уваги, роботу ректора за підсумками фінансово-господарської діяльності Університету за 2021 рік визнано задовільною.

Відбулось обговорення діяльності Наглядової ради Університету. Голова Наглядової ради В.І. Хмельницький виступив з пропозиціями про подальшу діяльність Наглядової ради.

Склад ради затверджено Міністерством освіти і науки України