Бібліометрика

🎓 Національний Технічний Університет «Харьківський Політехнічний Інститут»

📔 Scopus

Будь-якому автору, чиї публікації індексуються в базі Scopus, автоматично присвоюється унікальний ідентифікаційний номер Author ID.

Author ID – система однозначної ідентифікації авторів, створена компанією Elsevier для використання разом з базою наукової літератури Scopus. Номери Author ID покликані вирішити проблему надійної прив’язки авторів творів, що виникає через збіг імен та прізвищ, змін прізвищ (в т.ч. при вступі в шлюб).

📔 Web of Science

Web of Science – пошукова платформа, яка об’єднує реферативні бази даних публікацій у наукових журналах, матеріали конференцій, книжкові видання, патенти. До її складу входять бази, що враховують взаємне цитування.

Реєструйтеся на платформі Web of Science з мережі НТУ «ХПІ» та користуйтеся унікальними сервісами з будь-якого комп’ютера за межами університету

📔 Google Scholar

📂 Файловий архів НТУ «ХПІ»

Електронний архів, що містить публікації наукових праць співробітників НТУ «ХПІ», серед яких статті з наукових журналів, навчально-методичні посібники, наукові публікації, тези наукових доповідей, патенти і тощо.

📚 Бібліометрика української науки / НБУ ім.Вернадського

Copyright © Інформаційно-обчислювальний центр НТУ “ХПІ”