Профспілкова організація студентів

logo-stuo-uk

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» має сучасну матеріально-технічну базу з розвиненою інфраструктурою, яка дозволяє забезпечити навчально-виховний процес та проведення наукових досліджень. Університет має кампус з 24-х корпусів, сучасну науково-технічну бібліотеку на 1,5 млн. томів, 15 студентських гуртожитків, 2 спортивні комплекси, Палац студентів, спортивно-оздоровчий табір, центр надання медико-санітарної допомоги. Навчальні корпуси, бібліотека та читальні зали гуртожитків мають 70 точок доступу Free Wi-Fi до мережі Internet.

Первинна профспілкова організація студентів (ППОС) НТУ «ХПІ» – перша і найбільша правозахисна організація університету, яка об’єднує майже 13 000 студентів. До її складу входять 20 профспілкових організацій факультетів.

Основне завдання нашої організації – представництво і захист соціально-економічних інтересів студентів НТУ «ХПІ», першого технічного університету в Україні. Для виконання статутних завдань ППОС НТУ «ХПІ» та організації профспілкової роботи конференцією студентів НТУ «ХПІ» обирається голова, комітет ППОС (Профком), до якого входять представники профспілкових бюро факультетів. Для організації роботи за напрямками у профспілковому комітеті працює 7 комісій.

Організаційно-масова комісія проводить підготовку та проведення профспілкових конференцій, навчання профспілкового активу, контролює ведення профспілкової документації та веде облік членів ППОС НТУ «ХПІ».

Спортивно-масова комісія здійснює контроль за функціонуванням і розвитком учбово-тренувальної бази. Організовує та проводить різноманітні змагання на призи ППОС НТУ «ХПІ», залучає до участі студентів всіх факультетів.

Оздоровча комісія займається контролем якості надання оздоровчих послуг в університеті та розподілом путівок до санаторію-профілакторію «Політехнік» та у спортивно-оздоровчі табори «Студентський» (АР Крим, с. Малий Маяк) і «Політехнік» (Харківська обл., Фігуровка).

Культурно-масова комісія організовує всі масові заходи ППОС, серед яких: Ліга КВК «Політехнічна», Музичний фестиваль «Зоряна планета Політех» та багато інших концертів і творчих вечорів у Палаці студентів НТУ «ХПІ».

Комісія з комунікацій відповідає за зв’язки з громадськістю, проводить опитування та соціальні дослідження, займається поширенням інформації про роботу і заходи профкому, створює інформаційні ресурси ППОС НТУ «ХПІ» в мережі Internet та забезпечує їх роботу.

Комісія громадського контролю здійснює постійний громадський контроль за своєчасним виконанням заходів передбачених Колективною угодою між ППОС та адміністрацією НТУ «ХПІ».

Житлово-побутова комісія вирішує питання, що стосуються умов заселення, проживання та побуту студентів у гуртожитках. Проводить навчання студентських рад та контролює їх роботу, виконання рішень профкому.

Порядок отримання матеріальної допомоги
1. Тільки член профспілкової організації студентів НТУ «ХПІ» має право на отримання матеріальної допомоги з коштів профбюджету один раз на календарний рік.
2. Члени профспілки, які потребують матеріальної допомоги (у зв’язку з необхідністю проведення курсу лікування; придбання лікарських препаратів; мають статус сироти, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС; студенти з малозабезпечених сімей; в разі народження дитини, а в разі смерті членів його сім’ї та ін. ) подають заяву встановленого зразка, копію ідентифікаційного коду, копію паспорта (1,2 та 11 стор.), копії свідоцтв, медичні та інші довідки, що підтверджують необхідність отримання матеріальної допомоги та пред’являють профспілковий квиток голові профбюро свого факультету.
3. Подані заяви розглядаються на засіданні профбюро факультету. Заяви з постановою клопотати перед профкомом студентів про виділення матеріальної допомоги направляються на розгляд профкому студентів.
4. Профспілковий комітет студентів університету на своєму засіданні розглядає заяви, що надійшли, та приймає рішення про виділення матеріальної допомоги потребуючому студенту.
5. Голова профбюро повідомляє студента, який звернувся із заявою, про рішення профкому та називає дату отримання матеріальної допомоги в бухгалтерії профкому студентів.

Дізнайся більше про діяльність профспілки студентів на сайті http://www.profkom-khpi.org/