Центр «Німецький технічний факультет»

З лютого 2016 року в НТУ «ХПІ» працює освітній центр «Німецький технічний факультет». Центр був перетворений з німецького технічного факультету, який більше 15 років успішно вибудовував співробітництво з Магдебурзьким університетом Отто-фон-Геріке. В результаті перетворення, центром були отримані більш широкі можливості для студентів в галузі вивчення німецької мови, значно розширено перелік спеціальностей, які можуть брати участь в програмах обміну студентів і викладачів та залучені нові партнери для виконання міжнародних програм.

В своїй роботі центр виконує наступні функції:
• Організація освітнього проекту «Німецькомовний інженер» для вивчення німецької мови при підготовці бакалаврів інженерних спеціальностей;
• Організація відбору студентів для вивчення ними німецької мови, контроль їх поточної успішності і організація незалежного сертифікованого тестування на рівень володіння німецькою мовою;
• Координація співпраці між НТУ «ХПІ» та німецькими університетами;
• Презентація та реалізація освітніх і наукових програм і грантів для студентів, викладачів і наукових співробітників (DAAD, Erasmus+);
• Участь освітнього центру в виставках, семінарах, ярмарках і днями відкритих дверей з метою популяризації роботи центру та можливостей студентів НТУ «ХПІ» з навчання в німецьких університетах.

Освітній проект «Німецькомовний інженер» це сучасний погляд на підготовку провідних інженерних кадрів, своєчасна відповідь на потребу ринку труда України та Європи на великий попит на молодих та прогресивних фахівців, які не тільки добре знаються на свою спеціальність, но і вільно володіють німецькою мовою!
В рамках проекту студенти мають можливість безкоштовно вивчити німецьку отримавши міжнародний сертифікат та продовжити навчання в Німеччині в одному із університетів партнерів НТУ «ХПІ». Умовами участі в програмі є: відмінне навчання на одному із інженерних факультетів нашого університету, мотивація для вивчення німецької та бажання подовжити навчання в Німеччині.

Інші можливості для студентів
Для студентів, що вільно володіють німецькою, мають можливість не тільки навчатися в Німеччині, а також проходити практику на провідних підприємствах, підготовити дипломну роботу на підприємствах та університетах, проходити стажування в різних фірмах, приймати участь у університетських програмах, працювати літом на підприємствах, на період відпусток основних працівників і, зрозуміло, вдале працевлаштування по закінченню університету.

Керівник центру:
Мешков Денис Вікторович – к.т.н., доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння
Тел.: +38 098 2831453
Email: denys.meshkov@khpi.edu.ua

Адреса:
Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2
НТУ «ХПІ», головний корпус, к. 39
Освітній центр «Німецький технічний факультет»
Телефон: +38 057 707 6549