Електричні апарати

Електричні апарати

Завiдувач кафедри

Клименко Борис Володимирович

Про кафедру

Кафедра «Електричні апарати» була створена в 1931 році при Харківському електротехнічному інституті (попередник НТУ «ХПІ»). Засновником, організатором і першим завідувачем кафедри був видтний фахівець в галузі електротехніки професор Вашура Борис Федорович. Електричні апарати широко застосовуються в електроенергетиці, промисловості, транспорті, будівництві, космічній техніці та у побуті. Електричні апарати — пристрої, призначені для розподілу електроенергії (розподільні пристрої високої й низької напруги), комутації електричних кіл (вимикачі, кнопки, реле), керування електричними машинами, устаткуванням, побутовою технікою (магнітні пускачі, трансформатори, мікропроцесорні контролери, реле), захисту людини й електроустаткування від поразки струмом (пристрої захисного відключення, запобіжники), контролю параметрів у різноманітних технічних об’єктах (реле, датчики, перетворювачі), обмеження надструмів і наднапружень в електричних мережах (розрядники). В теперішній час, кафедра проводить підготовку студентів на трьох рівнях: бакалавр, фахівець, магістр по напрямку «Електромеханіка», спеціальність «Електричні машини й апарати», спеціалізація «Електричні апарати», а також спеціальність «Електропобутова техніка», щорічно приймаючи на перший курс денної форми навчання дві групи студентів — орієнтовно 50 чоловік — і одну групу студентів заочної форми навчання. Навчання проводиться на бюджетній і контрактній основах. Кафедра є унікальною в області підготовки фахівців в галузі низьковольтного електроапаратобудування на території України. Підготовка кадрів вищої кваліфікації на кафедрі здійснюється через аспірантуру за фахом «Електричні машини й апарати». На базі кафедри «Електричні апарати» і родинних кафедр НТУ «ХПІ» діє Спеціалізована вчена рада по захистах кандидатських і докторських дисертацій по відповідній спеціальності. Протягом своєї історії кафедра плідно співпрацює із провідними електротехнічними підприємствами міста Харкова та країни. Щорічно кафедра організовує і проводить Міжнародний симпозіум «Проблеми вдосконалення електричних машин й апаратів. Теорія й практика (SIEMA), видає український періодичний науково-технічний журнал «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА Й ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» і збірник наукових праць ВІСНИК НТУ «ХПІ», які входять до переліку спеціалізованих видань ВАК України. Кафедра має матеріальну базу для проведення лабораторних і практичних занять по вивченню та дослідженню сучасних зразків електричних апаратів і побутової техніки, а також моделювання роботи цих пристроїв за допомогою комп’ютерних технологій. Маючи потужний комп’ютерний центр, кафедра готовить фахівців що мають, крім глибоких знань по електромеханіці, різнобічні знання в області комп’ютерної техніки й інформаційних технологій (офісні програми, CAD системи, системи комп’ютерної алгебри, мови програмування, комп’ютерні мережі передачі даних). Випускники кафедри користуються попитом і працюють на підприємствах, у проектних організаціях і дослідних інститутах електротехніки, енергетики, міського електротранспорту та фірмах м. Харкова й багатьох інших міст України.

Науковi напрямки

Основними науковими напрямками кафедри є: — розробка конструкцій і вузлів електричних апаратів й електропобутової техніки на базі розрахунків електромагнітних, електричних і теплових полів; — проектування електричних апаратів для різних галузей промисловості України; — розрахунки й розробка систем компенсації техногенного магнітного поля; — розробка й проектування систем захисту електричних ланцюгів споживачів.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації
  • Електричні машини та апарати, спеціалізація "Електричні апарати"
  • Електропобутова техніка