Загальна та неорганічна хімія

Загальна та неорганічна хімія

Булавін Віктор Іванович

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ oснована в 1885 р. Засновник проф. В.А. Геміліан. На кафедрі працювали проф. Гундер А.І., проф. Коршун Ю.В., проф. Ролл К.В., проф. Кутовий В.В., доц. Бугай П.М., проф. Бірюков Ю.В., проф. Шагайденко В.І. З 1996 р. завідувач кафедри проф., К.х.н. Булавін Віктор Іванович Професорсько-викладацький склад (13 викладачів) складається з 4 професорів, 8 доцентів, 1 старшого викладача і 1 асистента. Викладацький склад поповнюється з числа аспірантів і здобувачів кафедри. Матеріальна база: – загальна площа кафедри – 682 м2; – Загальний обсяг навчальних доручень – 15000 годин. Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: – загальна і неорганічна хімія (для студентів хімічного профілю); – Загальна хімія (для студентів нехімічного профілю); – Основи біохімії та біофізики (для студентів спеціальності “Біотехнологія, медичні апарати і системи”). Щорічно на кафедрі проходять навчання понад 1000 студентів за денною, заочною та дистанційною формами навчання, починаючи з 2011 року на кафедрі проф. Ведь М.В викладає курс загальної, неорганічної та органічної хімії для іноземних студентів. Навчальний процес на кафедрі повністю забезпечений методичною літературою (навчальні та методичні посібники) для практичних, лабораторних занять і самостійної роботи студентів на українській мові, підготовленої силами кафедри. Викладачі кафедри проводять іспити на підготовчих курсах, в спеціальних класах хімічного профілю, проводять репетиційні іспити з хімії для абітурієнтів НТУ «ХПІ». На кафедрі також виконуються державні та хоздодоворние роботи, обсяг яких за останні 5 років перевищив 100 тис. грн. (Науковий керівник – проф. Булавін В.І.) Співробітники кафедри щорічно беруть участь в міжнародних наукових конференціях і семінарах.

Завідувач кафедри проф. Булавін В.І. є керівником ініціативних наукових робіт співробітників кафедри: «Розробка технологій переробки промислових відходів з отриманням цільових продуктів», у виконанні яких беруть участь всі викладачі кафедри.
– Держбюджетна тематика.
Професор, д.т.н. Ведь М.В. є керівником держбюджетної прикладної НДР «Створення новітних технологій наноструктурних матеріалів з підвищеним ресурсом, корозійної і механічні ним опором для виробів подвійного призначення» (тема М0706).
На кафедрі виконуються дисертаційні роботи:

  1. «Термічна регенерація відпрацьованих сірчанокислотних розчинів хімічних виробництв» Здобувач старший викладач кафедри ЗНХ Крамаренко А.В., наук. керівник проф. Булавін В.І.
  2. «Функціональні електролітичні покриття багатокомпонентними сплавами кобальту». Аспірант кафедри ЗНХ денного навчання Козяр Н.А., наук. керівник проф. Ведь М.В.
  3. «Розробка складу твердого адсорбенту для вилучення води з слабкополярніх розчинників». Аспірант кафедри ЗНХ денного навчання Блинков М.А., наук. керівник проф. Рищенко І.М.

У 2016 році отримано 15 патентів України, і подали 6 заявок на патент України

  • немає