Структура

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

5 навчально-наукових інститутів, військовий інститут та 4 факультета
Здійснюють підготовку інженерів за 42 спеціальностями за денною та заочною формами навчання.

89 кафедр
Забезпечують навчання студентів з гуманітарних, фундаментальних, загальноінженерних і спеціальних дисциплін, є центрами навчальної, методичної та науково-дослідної роботи.

Комп’ютерно-технологічний коледж
Здійснює підготовку молодших спеціалістів за 6 спеціальностями.

Полтавський політехнічний коледж НТУ “ХПІ”
Здійснює підготовку молодших спеціалістів за 5 спеціальностями.

Чернівецький факультет

Докторантура і аспірантура
Здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації за 69 спеціальностями.

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти
Забезпечує в системі післядипломної освіти одержання фахівцями нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі здобутої раніше освіти і досвіду практичної роботи.

Військовий коледж сержантського складу
Підготовка професійного сержантського складу для потреб Збройних Сил України.

Навчально-методичне управління
Забезпечує організацію та проведення методичної роботи з усіх напрямків навчальної діяльності.

Центр заочного та дистанційного навчання НТУ “ХПІ”
Здiйснює роботу по 2 напрямкам: пiдготовку до вступу в університет – доуніверситетська підготовка та пiдготовку за заочною формою навчання студентів у навчально-консультаційних центрах.

Науково-технічна бібліотека
Має фонд понад 1.5 млн. томів, здiйснює документне та iнформацiйно-бiблiографiчне забезпечення наукового та навчального процесу унiверситету та безоплатно надає весь комплекс бiблiотечних послуг студентам i науковцям вищих навчальних закладiв та наукових установ України.

Науково-дослідна частина
Забезпечує організацію і проведення наукових досліджень кафедрами і науково-дослідними лабораторіями, координує роботу наукових підрозділів вузу.

Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія»
Здійснює проведення наукових досліджень у галузі техніки високих напруг, магнітно-імпульсної обробки металів.

Інститут іоносфери
Здійснює проведення наукових досліджень іоносфери у природному і штучно збуреному станах та найближчого космосу.

Науково-технологічний і навчальний та навчально-виробничий центри
Виготовляють дослідно-експериментальне обладнання за індивідуальними замовленнями кафедр для виконання наукових досліджень і забезпечення навчального процесу.

Інформаційно-обчислювальний центр
Забезпечує координацію всього комплексу робіт з інформатизації усіх сфер діяльності університету.

Військово-мобілізаційний відділ
Відповідно до статей 35-38 Закону України «Про військовий обов’язок и військову службу» підприємства, установи, організації і навчальні заклади, незалежно від підпорядкованості та форм власності, ведуть облік всіх військовозобов’язаних і призовників, а їх керівники (власники) несуть відповідальність за повноту і якість обліку. стежать за виконанням військовозобов’язаними правил військового обліку.

Наглядова Рада

Відділ міжнародних зв’язків
Головною метою діяльності є надання освітніх послуг іноземним громадянам для вступу до ВНЗ, забезпечення міжнародного співробітництва університету.

Музей
Навчальна лабораторія по вивченню та збереженню історико-культурної спадщини України та НТУ “ХПІ”