Тепер студенти НТУ «ХПІ» можуть отримати міжнародні сертифікати від Microsoft

Кафедра Комп’ютерного моніторингу і логістики НТУ «ХПІ» уклала договір з корпорацією Microsoft. Відповідно до угоди, кафедра включена в програму “IT – академія Microsoft”, мета якої – впровадження в освітню систему підготовки фахівців за напрямом «Комп’ютерні науки», єдину для всіх країн світу.

У рамках цього договору корпорація Microsoft надає кафедрі ліцензійне програмне забезпечення, комплексну навчальну програму та навчально-методичні матеріали з понад 200 найменувань електронних курсів, а також забезпечує підготовку студентів до здачі іспитів на отримання міжнародного сертифікату Microsoft.

Навчання студентів за даною комплексною програмою дасть їм можливість отримати практичні знання у сфері інформаційних технологій, які відповідають сучасним вимогам ринку праці, що підвищить їх шанси на працевлаштування у багатьох галузях. Оцінити і підтвердити якість своїх знань учні зможуть, пройшовши сертифікацію і склавши відповідні іспити. За умови успішного складання вони отримають сертифікати від компанії Microsoft, які відповідають міжнародним стандартам і є документальним підтвердженням кваліфікації фахівця.

Освоюючи нові технології, студенти отримують більше можливостей для спілкування і співпраці, вчаться критично мислити і творчо підходити до вирішення проблем, набувають знань, які допоможуть їм стати повноправними учасниками глобальної економіки. Вже сьогодні для більше половини робочих місць потрібні фахівці з певним рівнем обізнаності з технологіями, і, за прогнозами, протягом наступного десятиліття цей показник зросте до 77%.

На думку експертів, у найближчі 5 – 10 років буде спостерігатися значний дефіцит кваліфікованих ІТ-фахівців. За наступні чотири роки кількість робочих місць у галузі інформаційних технологій виросте на 5,8 мільйона , а 51 % всіх професій у цій сфері будуть так чи інакше пов’язані з розробкою та розгортанням програмного забезпечення, потім буде створено близько 75000 нових компаній відповідного напрямку.

У свою чергу університет, як інститут вищої освіти, є комплексом ресурсів і можливостей для підготовки висококваліфікованих фахівців, які будуть розвивати технології, науку і суспільство в цілому.