Робоча зустріч з питань розвитку інформаційних технологій в Україні

Представники НТУ «ХПІ» взяли участь у робочій зустрічі з радником міністра економічного розвитку і торгівлі України Янікою Борисівною Мерило. Зустріч була націлена на представлення діяльності Комітету з інформаційних технологій Європейської Бізнес Асоціації та обговорення практичних кроків по взаємодії з міністерством. НТУ «ХПІ» представляв директор Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ» Едуард Рубін.

Учасники окреслили основні проблеми, з якими зіштовхуються представники галузі. Серед таких проблем була зазначена необхідність формування комплексного уявлення громадськості про галузь, уточнення поняття «ІТ індустрія», регулярний збір і аналіз статистичних даних та розрахунок макроекономічних показників, а також створення позитивного іміджу української галузі ІТ на рівні всієї країни і за кордоном.

За результатами зустрічі учасники прийняли рішення ініціювати збір та аналіз статистичних даних про галузь ІТ, серед яких буде зазначено: обсяг / частка в економіці України, структура галузі за сегментами, а також її вплив на економіку (макроекономічні показники). Також було запропоновано запустити кампанію по просуванню всієї ІТ галузі України з метою формування її позитивного іміджу на міжнародній арені.

Особлива увага приділятиметься зміцненню партнерських відносин між вищими навчальними закладами як науковими та освітніми центрами, а також ІТ компаніями країни, які надаватимуть вузам реальну картину стану галузі на даний момент. У числі ключових учасників процесу будуть НТУ «ХПІ», Комп’ютерно-технологічний коледж, де здійснюється підготовка кваліфікованих фахівців цієї галузі, а програми підготовки фахівців регулярно адаптуються під сучасні запити компаній-роботодавців. У самому коледжі, починаючи з 2014 року, впроваджена система дуальнї освіти, в рамках якої студенти, починаючи з третього курсу, працюють за фахом в ІТ компаніях, таких як Телесенс і багато інших. Так, студенти паралельно навчаються як в коледжі, так і безпосередньо на робочому місці.