Вчені-хіміки обговорять проблеми своєї галузі на міжнародній конференції в ХПІ

11–14 жовтня в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться Міжнародна науково-технічна конференція «Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких і неметалевих матеріалів». Це вже V наукові читання ім. академіка НАНУ А.С. Бережного, які цього разу присвячені 90-річчю кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ».

Учасниками конференції стануть майже 200 дослідників із України (Харків, Дніпро, Львів, Київ, Одеса, Полтава), Німеччини, Швейцарії, Франції, Російської Федерації, Республіки Білорусі та Республіки Узбекистану. У тому числі — представники НТУ «ХПІ», Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ, Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка, Одеської національної морської академії.

Вчені обговорять фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких і неметалевих матеріалів та актуальні науково-практичні питання за наступними напрямами: 

Секция 1. Керамічні матеріали та вогнетриви: від теорії до практики.

Секция 2. Хімія і технологія в’яжучих та композиційних матеріалів.

Секция 3. Фізико-хімічні основи технології конструкційних, в тому числі наноструктурних матеріалів.

Секция 4. Склоемалеві та склокомпозиційні матеріали і покриття.

Програма конференції передбачає дискусію з науковцями та представниками підприємств, яка буде присвячена сучасним проблемам силікатних виробництв, створення енерго- та ресурсозберігаючих технологій, шляхам вирішення екологічних проблем на підприємствах силікатної галузі, а також новітнім тенденціям розвитку силікатних технологій і шляхам співпраці з провідними вітчизняними та закордонними виробництвами.

Ключовими спікерами стануть досвідчені іноземні (Н.Ф. Лісних — почесний професор НТУ «ХПІ», науковий співробітник Вісмарського університету технології, бізнесу і дизайну, Вісмар, Німеччина; Споленак Боян — генеральний директор компанії EMO FRITЕ d.o.o, Целье, Словенія) та вітчизняні фахівці (В.З. Аннєнков —генеральний директор ПАТ «Грета», Дружківка, Донецька обл.; Р.Є. Бєлозерських — генеральний директор ТОВ «Малинівський склозавод», смт Малинівка, Харківська обл. та інші вчені).

Реєстрація та секційні засідання відбудуться на кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей (технічний корпус), пленарне засідання — у 12 аудиторії головного корпусу НТУ «ХПІ».

Міжнародну конференцію організували представники кафедри кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» та ПАТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів ім. А.С. Бережного» за підтримки ПАТ «Грета», ТОВ «Малинівський склозавод», НВП «Раритетъ», а також ПАТ Лисичанського склозаводу«Пролетарій» (Лисичанськ, Луганська обл., Україна).

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті.

Програма конференції.pdf (423,24 kb)