Нелінійна динаміка в режимі онлайн. Нові технічні рішення — на міжнародній конференції в ХПІ

У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» пройшла 5-та Міжнародна конференція «Нелінійна динаміка — 2016», на якій вчені обговорили сучасні теоретичні та прикладні дослідження в галузі нелінійної динаміки. Конференція була присвячена 90-річчю з дня народження відомого українського вченого, почесного доктора ХПІ, академіка НАН України Володимира Логвиновича Рвачова.

Головною особливістю заходу стало використання системи управління конференціями Open Conference Systems, яка дозволила оптимізувати процес рецензування тез і статей.

Свої доповіді презентували постійні учасники конференції — українські та зарубіжні вчені: професори НТУ «ХПІ» Д.В. Бреславський, Л.В. Курпа, Ю.В. Міхлін, професор Львівської школи механіки М.В. Марчук, професор ХНУ ім. Каразіна Н.М. Кізілова, професор Академії наук Сербії Katica Hedrih, італійський вчений і фахівець в області динаміки пружних систем, професор Francesco Pellicano, вчений математик-механік, професор Oleg Gendelman (Ізраїль), а також нові учасники з Великої Британії — професори Fotios Georgiadis, Atul Bhaskar та інші.

Також в режимі online було заслухано 10 доповідей зарубіжних вчених із Австралії, Європи, Північної і Південної Америки.

В рамках конференції провели міні-симпозіум «Теорія R-функцій, її розвиток і нові додатки». Його мета — обговорення особливостей застосування теорії R-функцій до нелінійних завдань динаміки пластин і оболонок; нових конструктивних засобів теорії R-функцій, а також застосування теорії R-функцій і ефективних апроксимаційних засобів (сплайнів, вейвлетов, Up-функцій і т.д.) до вирішення крайових задач в галузі складної форми.

Слід зазначити, що до початку конференції були опубліковані розширені Праці конференції англійською мовою, доступні онлайн у вільному доступі за посиланням. Співробітники кафедри прикладної математики НТУ «ХПІ» підготували статтю російською та англійською мовами «До 90-річчя від дня народження академіка НАН України Володимира Логвиновича Рвачова», яка опублікована в «Вісник НТУ«ХПІ» серія: динаміка і міцність машин» №26 (1198), 2016. Був також підготовлений буклет англійською мовою, в якому представлена коротка історична довідка про НТУ «ХПІ», історія проведення серій конференцій «NONLINEAR DYNAMICS» і коротка інформація про життя і діяльність академіка В.Л. Рвачова.

Також для учасників цієї конференції був підготовлений англійською мовою фільм про В.Л. Рвачова і його наукову школу. Його автори — учні та послідовники В.Л. Рвачова: професор Л.В. Курпа, доценти Т.В. Шматко, О.В. Шматко і А.О. Осетров, асистент В.В. Ткаченко.

Перша міжнародна конференція з нелінійної динаміки відбулася в 2004 р. і об’єднала провідних українських і зарубіжних вчених (Італія, Корея, Латвія, Польща, Росія, Сербія, США, Швеція і Японія).

У 2007 році була проведена 2-я міжнародна конференція “NONLINEAR DYNAMICS”, присвячена 150-річчю від дня народження О.М. Ляпунова. Пам’ять про вченого увічнили в НТУ «ХПІ» відкриттям меморіальної дошки. Вдруге в конференції взяли участь понад 80 світових вчених.

Третя міжнародна конференція (2010 р.), яка пройшла в ХПІ, була присвячена 125-річному ювілею університету. У роботі конференції взяли участь вчені з України, Вірменії, Великобританії, Німеччини, Греції, Італії, Канади, Латвії, Польщі, Росії, Сербії, США, Узбекистану і Японії.

Четверта Міжнародна конференція була організована співробітниками інженерно-фізичного факультету НТУ «ХПІ» в 2013 р. і проходила в Севастополі. На ній свої доповіді представили провідні вчені та фахівці з України, Вірменії, Німеччини, Ізраїлю, Індії, Італії, Канади, Китаю, Латвії, Польщі, Росії, Сербії, США, Узбекистану.