У ХПІ пройдуть «Кирпичовські читання»

28 грудня на кафедрі опору матеріалів НТУ «ХПІ» за підтримки Індустріальної групи «УПЕК» пройде науково-методична конференція «Кирпичовські читання». Це вже традиційний захід для вузу, яких проводиться з 2000 року.

На читаннях з доповідями виступлять Заслужені діячі науки і техніки України, Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, доктора технічних наук, професора Е. А. Сімсон, В. Б. Самородов, В. Б. Гриньов, К.В. Аврамов, а також інші представники і організатори відомих наукових шкіл, науки і виробництва.

В рамках «Кирпичовських читань» підготовлені огляди основних науково-педагогічних досягнень вчених і випускників НТУ «ХПІ» в областях механіки, аналізу конструкцій, математичного моделювання, управління системами, життєвого циклу машинобудівного виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, авіаційної та космічної науки і техніки. Також учасники представили нариси, присвячені науковій творчості видатних вчених: засновнику вітчизняної наукової школи механіки і машинобудування В. Л. Кирпичову; другого директору ХПІ — Д. С. Зернову; члену-кореспонденту Академії наук України В. М. Майзелю; піонеру авіаційної і ракетної техніки О. Я. Щербакову; професорам Я. В. Столярову і В. В. Бортовому; харківським технологам і вихованцям Харківського політехнічного інституту. В ході конференції будуть обговорюватися пропозиції про подальше увічнення пам’яті про В. Л. Кирпичова.

Довідка:

На основі принципів, закладених В. Л. Кирпичовим, науково-методична конференція проходить під девізом «Досягнення Харківської школи вчених і інженерів — вищій освіті». На читаннях узагальнюється великий цикл досліджень, починаючи з розробки теоретичних основ принципово нових методів та закінчуючи їх реалізацією при створенні нових конкурентоспроможних виробів, актуальних для народного господарства України. Ці конференції стали місцем своєрідної експертизи досягнень різноманітних наукових шкіл.