Правила виплат соціальних стипендій для студентів ХПІ

Соціальна стипендія в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» з 2017 року буде виплачуватися відповідно до постанови №1045 Кабінету Міністрів України (КМУ) від 28 грудня 2016 року.

Так, отримувати такого виду стипендії мають право студенти, які відносяться до таких категорій:

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки;
  • особи, батьки яких є шахтарями, які мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули в результаті нещасного випадку на виробництві або стали інвалідами I або II групи;
  • особи, які визнані учасниками бойових дій і їх діти;
  • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів;
  • діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту;
  • діти, які є внутрішньо переміщеними особами.

Призначати та здійснювати виплати будуть органи соціального захисту населення через вузи.

Для оформлення соціальної стипендії студент (який має право на її отримання) повинен написати заяву в університеті на ім’я проректора з навчально-педагогічної роботи з проханням нарахувати йому соціальну стипендію, а також надати певний перелік документів, який відрізняється в залежності від категорії.

На наступному етапі університет формує пакет документів і передає його в органи соціального захисту населення, де перевіряється правильність зібраних матеріалів. Після цього соціальна служба визначає, хто зі студентів має право на отримання соціальної стипендії.

У ситуації, якщо студент отримує академічну та має право на соціальну стипендію, він обирає одну з двох. Виняток становлять лише діти-сироти, які мають право на дві виплати. В інших випадках дві державні стипендії одночасно не виплачуються.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України студенти зобов’язані до 1 березня 2017 року написати заяву, надати документи, а університет –передати сформований пакет в органи соціального захисту населення. У тому випадку, якщо стипендія призначена, студент отримає належну йому суму за січень, лютий, березень. Надалі, соціальна стипендія призначається з того місяця, в якому було подано заяву.