У Політеху відбувся міжвузівський семінар, присвячений інформаційним технологіям у прийнятті рішень

В НТУ «ХПІ» відбувся науково-практичний семінар «Інформаційні технології моніторингу та підтримки прийняття рішень у складних системах». У заході взяли участь фахівці в галузі інформаційних технологій провідних харківських вузів: НТУ «ХПІ», ХНУРЕ, НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ХНАДУ.

На відкритті семінару ректор НТУ «ХПІ» професор Євген Сокол підкреслив важливість інформаційних технологій у сучасному світі, а також ту значну роль, яку вони виконують сьогодні при підготовці фахівців інженерного профілю.

               

Аналізуючи актуальність порушеної проблеми, завідувач кафедрою програмної інженерії та інформаційних технологій управління (ПІІТУ) НТУ «ХПІ» професор Михайло Годлевський відзначив важливість прийняття рішень у сучасному світі на всіх рівнях: починаючи від громадських організацій і закінчуючи урядами. Він презентував досвід кафедри ПІІТУ з реалізації дуального підходу в освіті, який сприяє інтеграції магістрів у реальний виробничий процес ІТ-компаній.

«Для підвищення ефективності сучасної освіти необхідно постійно вдосконалювати педагогічну майстерність викладачів», — підкреслив завідувач кафедри штучного інтелекту ХНУРЕ, д.т.н., професор Валентин Філатов.

Виступ завідувача кафедри комп’ютерної математики та аналізу даних НТУ «ХПІ», д.т.н., професора Леоніда Любчика був присвячений проблемам, пов’язаним з переходом до нових стандартів вищої освіти та освітніх програм, а також ролі та змісту фундаментальної складової вищої освіти.

Учасники семінару прийшли до висновку про необхідність подальших зустрічей у подібному форматі, на яких будуть обговорюватися окремі аспекти теми прийняття рішень у складних системах, для реалізації кінцевої мети — підвищення якості підготовки фахівців в умовах сучасної вищої освіти.