Краєзнавчий конкурс студентських робіт «Недитяче дитинство: 1941–1945»

Студентів Харкова запрошують до участі в історичному конкурсі, кращі роботи яких будуть відзначені призами, а також видані в збірнику і експоновані на виставці до Дня Перемоги.

Мета конкурсу – нагадати про важкі етапи історії нашої країни і привернути увагу до живих свідків Другої світової війни. Одним з етапів конкурсної роботи має бути інтерв’ю (аудіо або відеозаписи спогадів людей, чиє дитинство припало на війну), розшифровку якого необхідно надати в текстовій формі, зберігаючи особливості мови і опускаючи питання інтерв’юера. Також необхідно додати фотографії, документи 1941–1945 рр.

Відео (аудіо) і текст з двома фото інформанта (періоду війни або кінця 1940–1950-х рр. і сучасним) до роздрукування треба обов’язково надіслати на адресу: mmkrasikov@mail.ru.

Робота повинна займати не менше 2–х сторінок і містити на одному аркуші 2 датованих фото, на другому – текст формату А4 (шрифт 14 Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5). Текст повинен включати: заголовок, ПІБ, рік народження, місце проживання в даний час і під час війни (місто або село, район, область) героя матеріалу. Під текстом слід вказати повне ім’я, прізвище, відомості про ВНЗ, факультет, курс записуючого спогади, наприклад, Петро Іванов, студ. 1 курсу факультету автоматики та приладобудування НТУ «ХПІ».

Оформлені роботи приймаються до 25 квітня 2017 року в музеї «Слобожанські скарби» Національного технічного університету «ХПІ» (вул. Кирпичова, 2, корпус У1, ауд. 702 або 903, з 9.00 до 16.30). На зворотному боці матеріалів повинні бути вказані дані про автора (прізвище, ім’я, телефон, електронна пошта).

Довідки за телефоном: 755-59-37, 067-91-014-91 (Красиков Михайло Михайлович)

Організатори конкурсу:

Етнографічний музей «Слобожанські скарби» ім. Г. Хоткевича НТУ «ХПІ»

Факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ»

Профспілковий комітет студентів НТУ «ХПІ»

Харківське відділення Українського етнологічного центру ІМФЕ НАН України

Академія військово-історичних наук і козацтва ГШ СКВ

Центр краєзнавства ім. акад. П.Т. Тронька при ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Асоціація випускників, викладачів і друзів ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Історичний факультет ХНПУ ім. Г.С. Сковороди