У ХПІ відбувся науковий форум «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта і соціальний прогрес»

У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» пройшла Міжнародна науково-теоретична конференція студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта і соціальний прогрес». У заході взяли участь курсанти Факультету військової підготовки ім. Верховної Ради Укараїни НТУ «ХПІ», студенти НТУ «ХПІ», Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба та інших вишів.

 Мета конференції: підготовка наукової еліти для досягнення прогресу, сталого і всебічного розвитку суспільства.

«Сучасна наука повинна забезпечувати формування висококомпетентного фахівця, представляти собою певний симбіоз знань і практичного досвіду. Тільки в такому випадку людина може стати справжнім лідером», — підкреслив проректор з науково-педагогічної роботи НТУ«ХПІ», професор Руслан Мигущенко.

На науковому форумі студенти і аспіранти обмінялися думками, висловили власне бачення актуальних проблем суспільного розвитку України, її місця у співдружності європейських держав.

Так, студент з Йорданії Момен Алхатіб розглядає своє навчання у стінах ХПІ як основу для реалізації своєї мрії: зробити своє рідне місто екологічно чистим, зеленим, здатним отримувати енергію з альтернативних джерел, адже екоміста — майбутнє нашої планети.

«Для оздоровлення вітчизняної економіки слід змінити валютну політику, переорієнтувавши її на фіксовану», — зазначив у своїй доповіді аспірант НТУ «ХПІ» Владислав Шпітальний.

Сержант Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба Денис Годованець поділився своїми результатами досліджень сутності і протиріч формування військово-професійних якостей особистості сучасного військовослужбовця.

Крім того, учасники заходу обговорювали питання, пов’язані з проблемою кадрової безпеки організацій у системі управління людськими ресурсами, згадали про талановитого співвітчизника Леся Курбаса і видатного вченого Харківського технологічного інституту (зараз — НТУ «ХПІ»), професора О.П. Лідова та інші теми.