На кафедрі турбінобудування ХПІ пройде міжнародна конференція

26-27 квітня 2017 року на кафедрі турбінобудування НТУ «ХПІ» відбудеться XIII Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування».

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, НТУ «ХПІ», НТУУ «КПІ», Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Інститут технічної теплофізики НАН України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, ПАТ «Сумське НВО», ПАТ «Турбоатом»,  ДП «Івченко-Прогрес»,  ДП НПГГ «Зоря»-«Машпроект», АТ «Мотор Січ».

За матеріалами конференції буде видано чотири вісника НТУ «ХПІ» «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування».

За додатковою інформацією звертатися до технічного секретаря конференції Світлани Петрівни Науменко:

тел.: 707-61-30, 098-579-05-64,

email: naumenkos@kpi.kharkov.ua ,naumenkos@outlook.com

Програма конференції