Чернівецький факультет НТУ «ХПІ» відзначив 20-річний ювілей

25 травня  2017 року відбулися урочисті заходи з нагоди святкування 20-річчя з дня заснування Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» «Viva academiya viva profisura».

Ректор НТУ «ХПІ» професор Євген Сокол привітав професорсько-педагогічний колектив, студентів факультету з ювілеєм та побажав  процвітання, а також нових успіхів у науковій та освітній сфері.

Довідка:

Чернівецький факультет НТУ «ХПІ» було започатковано у 1997 р. у відповідь на нагальні потреби науково-технічного прогресу, зокрема, економічного розвитку України.

На факультеті діють 6 кафедр, які здійснюють підготовку фахівців на денній та заочній формі навчання. Понад 70% професорсько-викладацького складу має науковий ступінь доктора або кандидата наук.

Політехніки вивчають базові дисципліни (загальна фізика та спеціальні розділи фізики, вища математика, загальна та аналітична хімія, теорія ймовірностей, програмування мікропроцесорних пристроїв та інші) та дисципліни спеціальної підготовки (інженерна та комп’ютерна графіка, мікробіологія, маркетинг, менеджмент, бухгалтерській облік та ін.).

Студенти  Чернівецького факультету НТУ «ХПІ» мають змогу проходити практику  в організаціях, банківських установах, науково-дослідних інститутах, головних енергосистемах та провідних підприємствах Буковини та України, Карпатському та Вижницькому національних парках.

Випускники Чернівецького факультету займають ключові посади в інформаційно-аналітичних службах міністерств та об’єднань, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, планово-економічних і аналітичних підрозділах компаній, підрозділах податкової адміністрації, службах соціального захисту населення. Вони очолюють науково-дослідницькі заклади хімічної, харчової та фармацевтичної промисловості, санітарно-епідеміологічні станції, відділи захисту справ споживачів, проектні та дослідницькі організації, інформаційно-обчислювальні, медичні центри та інші установи.