Визначені переможці ігрового проектування в галузі цифрової схемотехніки

На кафедрі промислової і біомедичної електроніки НТУ «ХПІ»  відбувся публічний конкурсний захист курсових проектів з дисципліни «цифрова схемотехніка». Курсове проектування за традицією пройшло у вигляді гри. Цього разу у проекті взяли участь 19 студентів третього курсу електромашинобудівного факультету (групи ЕМБ-44 а, б, в, г, ЕМБ-45у) у складі п’яти проектно-конструкторських груп. Вони виконували курсовий проект на тему «Цифровий пристрій з часовим розподілом сигналів», що охоплює всі основні розділи навчальної програми дисципліни «цифрова схемотехніка».

За підсумками конкурсного захисту курсових проектів, оцінки технічних рішень діючих експериментальних макетів, роботи кожного студента на проміжних етапах курсового проектування у вигляді гри місця переможців розподілись наступним чином:

I місце — бригада № 3: Микита Лосєв (ЕМБ-44в), Євгенія Маірка, Владислав Кальченко, Владислав Лепський (ЕМБ-44г);

ІІ місце — бригада № 1: Роман Сушенко, Анас Наcирдін (ЕМБ-44а), Дар’я Кулак (ЕМБ-44г), Станіслав Попов (ЕМБ-44б);

ІІІ місце ― бригада №4: Микита Васильєв, Василь Скляров (ЕМБ-44б), Віктор Бондаренко (ЕМБ-44в), Ярослав Чижиков (ЕМБ-44г);

IV місце розділили між собою бригади № 2 і № 5: Владислав Бохончик, Тимур Орлов, Кирило Карпенко, Михайло Мороз (ЕМБ-44б), Олег Голюк, Микола Крамаренко, Владислав Литвиненко (ЕМБ-45у).

 

Під час роботи над курсовим проектом кожна з проектно-конструкторських груп запропонувала своє оригінальне технічне рішення поставленого завдання.

Всі цифрові пристрої були виконані у вигляді діючих технічних макетів з цифровою індикацією вихідних сигналів, змонтованих і відрегульованих студентами на самостійно розроблених платах, що дало змогу набути навичок монтажу та регулювання електронних пристроїв цифрової техніки.

Під час захисту кожен студент доповів свій розділ проекту на базі принципових електричних схем, пояснюючи роботу цифрового вузла або блоку часовими діаграмами.

Обов’язки керівників і консультантів проектно-конструкторського бюро виконували: лектор дисципліни «цифрова схемотехніка» доцент Вадим Макаров, асистент Богдан Стисло, майстер виробничого навчання Валентин Шутько.