Запрошуємо на відкритий дистанційний курс “Змішане навчання”

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Шановні колеги!

Запрошуємо на відкритий дистанційний курс “Змішане навчання“, який буде проходити 10 тижнів з 2 жовтня по 10 грудня 2017 р.

Цільова аудиторія – вчителі, викладачі, тренери навчальних закладів та підрозділів.

Мета: спроектувати змішані навчальні заняття та отримати навички проведення змішаного навчального процесу.

Результат навчання: спроектований навчальний курс для змішаного навчання.

Для участі у курсі необхідно мати бажання вивчати нове, навчальні матеріали одного з Ваших курсів або тренінгів, дистанційний курс. Якщо у Вас немає дистанційного курсу – на перших тижнях занять буде можливість створити дистанційний курс як онлайн ресурс. Бажано знати основні педагогічні теорії: біхевіоризм, когнітивизм, конструктивизм, андрагогіку.

Програма курсу

 1. Компетенції. Визначення змішаного навчання.
 2. Визначення цілей курсу. Програма курсу
 3. Дистанційний курс. Активності дистанційного курсу
 4. Методи дистанційного навчання: Форум, семінар
 5. Методи та моделі змішаного навчання
 6. змішаний навчальний процес
 7. Гейміфікація
 8. Тести. Мікро-уроки.Роль питань у навчальному процесі
 9. Активні методи навчання
 10. Контроль і оцінювання.

Участь у курсі безкоштовна. Учасники, які виконають всі завдання курсу та будуть брати активну участь у курсі, отримають електронний сертифікат.

Для участі у курсі необхідно зареєструватися на сайті http://dl.khpi.edu.ua/  та записатися на курс за адресою http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=240

Автор курсу та тьютор Кухаренко Володимир, науковий керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ “ХПІ”, професор, к.т.н., автор понад 16 посібників з питань дистанційного навчання.

Курс базується на монографії:
Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В. М. Кухаренко [та ін.] ; ред. В. М. Кухаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : КП “Міськдрук”, 2016. – 284 с. (http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23536   )