У ХПІ пройшла конференція з підготовки сучасних лідерів

21-22 вересня 2017 року в НТУ «ХПІ» відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій».

Захід об’єднав науковців з України, Естонії, Румунії, Словаччини, Білорусі, Австрії, Латвії, Молдови та інших країн. Це провідні спеціалісти в галузі психології, соціології, філософії, педагогіки, економіки, менеджменту та технічної сфери.

Відкрив конференцію ректор НТУ «ХПІ» професор Євген Сокол.

Учасники заходу представили і обговорили більше 130 доповідей за такими ключовими темами:

  • лідерство і соціальний прогрес;
  • формування харизматичних лідерів як один з пріоритетних напрямків виховання національної гуманітарно-технічної еліти;
  • традиції і сучасні тенденції міжнародного співробітництва у сфері освіти лідерів;
  • розробка та використання технологій фізкультурно-спортивної діяльності у освіті лідера;
  • соціальна адекватність та відповідальність лідера;
  • психолого-педагогічні технології формування лідерських якостей сучасного фахівця.

«Я переконаний у тому, що ми повинні підготувати нову формацію харизматичних лідерів, щоб Україна стала однією з провідних та розвинених країн Європи. Саме тому було прийнято рішення організувати в ХПІ цю конференцію», — так окреслив основну мету заходу  завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна, професор Олександр Романовський.

Організатори конференції: Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут вищої освіти НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна НТУ «ХПІ», Харківський фонд психологічних досліджень, Товариство психологів України (м. Харків), Балтійська міжнародна академія (м. Рига, Латвія), Могильовський державний університет ім. А.О. Кулешова (м. Могильов, Білорусь), Школа менеджменту університету Тампере (Фінляндія).